Loading...
Home2023-01-30T20:45:04+01:00
indrama

Dramski metod Dušice Bojović

Knjige i akreditovani seminari

O autorki

Dušica Bojović se već dugi niz godina bavi proučavanjem dramskog metoda, dramskim tehnikama primerenim i prilagodjenim deci i njihovom praktičnom primenom u neposrednom radu sa decom.

Na osnovu višegodišnjeg praktičnog iskustva, stručnog usavršavanja i proučavanja literature koja istražuje, objašnjava i preporučuje dramski metod, Dušica Bojović je stečeno znanje sistematizovala i pretočila u šest knjiga želeći da podeli ideje, kreacije, savete i primere svima koji žele da osavremene i oplemene svoj rad sa decom…. dalje…

Dušica Bojović

KNJIGE

Knjige možete da naručite putem kontakt forme (po prijemu Vašeg zahteva kontaktiraćemo Vas i dogovoriti se na koji način želite da Vam knjige dostavimo) ili direktno putem slanja zahteva na e-mail adresu.

SEMINARI

Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja akreditovao je dva seminara za period 2018/2021 čiji sam autor:

  1. VIŠE OD IGRE – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom
  2. OD PITANJA DO SAZNANJA – projektno planiranje kroz dramsko-istraživačko pitanje

(dalje…)

U Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije 2018/2021, pod kataloškim brojem 652 je seminar OD PITANJA DO SAZNANJA – projektno planiranje kroz dramsko-istraživačko pitanje… dalje

U Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije pod kataloškim brojem 490 je seminar VIŠE OD IGRE – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom Autor: Dušica Bojović Kontakt 064-3955120 e-mail: duda.bojovic@gmail.com KATALOŠKI BROJ: 490 Priroritet: 1 Kompetencija: 1 OBLAST: Predškolsko… dalje…

U Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije pod kataloškim brojem 496 je seminar MOĆ MAŠTE, MOĆ POKRETA – dramske tehnike u pričama za decu. Autori seminara: mr Dijana Kopunovic, psiholog i Dušica Bojovic, pisac Trajanje: dva dana (16 sati) Velicina grupe: 20-25 polaznika Ciljna… dalje…

Seminar „Moć mašte, moć pokreta“ dobio je reakreditaciju za izvođenje za 2013/2014 u Crnoj Gori. Od ukupno akreditovanih 158 seminara, seminar „Moć mašte, moć pokreta“ je jedan od tri odabrana seminara koje finansira Zavod za školstvo Crne Gore. Seminar se nalazi pod rednim brojem 114 u Katalogu Zavoda za… dalje…

SEMINARI

KNJIGE

Tekstovi

Postanite član udruženja InDrama

    Go to Top