Od pitanja do saznanja

2018-12-12T21:22:32+01:00

U Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije 2018/2021, pod kataloškim brojem 652 je seminar OD PITANJA DO SAZNANJA – projektno planiranje kroz dramsko-istraživačko pitanje http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=43 Autor: Dušica Bojović Kontakt [...]

Od pitanja do saznanja2018-12-12T21:22:32+01:00

Seminar – VIŠE OD IGRE

2018-12-12T21:24:36+01:00

U Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije 2018/2021 pod kataloškim brojem 654 je seminar VIŠE OD IGRE – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=23 Autor: [...]

Seminar – VIŠE OD IGRE2018-12-12T21:24:36+01:00
Go to Top