Seminar – Moć mašte, moć pokreta

Seminar „Moć mašte, moć pokreta“ dobio je reakreditaciju za izvođenje za 2013/2014 u Crnoj Gori. Od ukupno akreditovanih 158 seminara, seminar „Moć mašte, moć pokreta“ je jedan od tri odabrana seminara koje finansira Zavod za školstvo Crne Gore.

Seminar se nalazi pod rednim brojem 114 u Katalogu Zavoda za školstvo Crne Gore.

Autori seminara Dijana Kopunović Torma i ja smo ponosne i srećne što je vrednost i moć primene dramskog metoda u radu sa decom prepoznata od strane Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika u Crnoj Gori.

Katalog možete preuzeti ovde