Seminar – Moć mašte, moć pokreta

U Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije pod kataloškim brojem 496 je seminar MOĆ MAŠTE, MOĆ POKRETA – dramske tehnike u pričama za decu.
Autori seminara: mr Dijana Kopunovic, psiholog i Dušica Bojovic, pisac
Trajanje: dva dana (16 sati)
Velicina grupe: 20-25 polaznika

Ciljna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, vaspitaci u predškolskim ustanovama, medicinske sestre-vaspitaci, strucni saradnici

Koordinator: Dijana Kopunovic, dkopunovic@gmail.com, 024/646-424, 064/150-42-20, faks: 024/646-411

CILJEVI SEMINARA

Na teorijskom planu ocekujemo da polaznici:

  • steknu znanja o glavnim obeležjima dramskog metoda, pripovedanja i dramskih tehnika i tako inoviraju svoj rad sa decom

Na prakticnom planu ocekujemo da polaznici:

  • savladaju neophodne veštine koje cine da pripovedacki proces bude kreativan, dinamican i interaktivan
  • savladaju dramske tehnike kako da sadržaj price za decu dobije elemente male pozorišne predstave u kojoj su deca glavni glumci
  • nauce da prepoznaju elemente price od narocitog znacaja i naglase ih odredenom dramskom tehnikom, da prepoznaju dramski momenat u prici
  • nauce da procene važnost povratne informacije i uklope je u nove sadržaje
  • razviju sposobnosti prilagodavanja programa potrebama i mogucnostima sve dece pa samim tim i dece sa posebnim potrebama
  • podignu strucnu kompetenciju u realizaciji i implementaciji dramskog metoda u program rada