U Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije 2022/2024, pod kataloškim brojem 863 je seminar PRIČA U IGRI, IGRA U PRIČI – dramsko-pripovedačke provokacije u projektnom planiranju

http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=863&action=page%2Fcatalog%2Fview

 

Autor: Dušica Bojović

 

Kontakt 064-3955120

 

e-mail: duda.bojovic@gmail.com

 

KATALOŠKI BROJ: 863

 

OBLAST: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

 

TRAJANJE SEMINARA: 2 dana po 8 sati u kontinuitetu (16 bodova)

 

CILJNA GRUPA: vaspitači, medicinske sestre i stručni saradnici u PU

 

Seminar PRIČA U IGRI, IGRA U PRIČI je osmišljen i namenjen profesionalcima koji poznaju, a žele da prošire znanje o priči kao najmoćnijem edukativnom sredstbu u radu sa decom

Seminar će odgovoriti potrebama:

Ukoliko želite da priča bude pokretač i nosilac projekta. Da priča postane multi medijalna atrakcija

Ukoliko želite da krenete novim putevima i načinima razvoja pripovedačkih sposobnosti kod dece

Ukoliko želite jezički osvešćen vaspitno-obrazovni rad

 

Rad sa decom je umetnost, a vaspitač/umetnik će permanentno tragati za novim, kreativnim i izazovnim pristupima procesu rada kao procesu partnerskog planiranja i sticanja znanja