U Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije 2022/2024 pod kataloškim brojem 863 je seminar PRIČA U IGRI, IGRA U PRIČI – dramsko-pripovedačke provokacije u projektnom planiranju

http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=863&action=page%2Fcatalog%2Fview

 

Autor: Dušica Bojović

Kontakt 064-3955120

e-mail: duda.bojovic@gmail.com

KATALOŠKI BROJ: 863

OBLAST: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

TRAJANJE SEMINARA: 2 dana po 8 sati u kontinuitetu (16 bodova)

CILJNA GRUPA: vaspitači, medicinske sestre i stručni saradnici u PU