Odlomak iz knjige “Kaži i pokaži kako se osećaš”

 

PRIČA O ZELENOM ČUDOVIŠTU

Ljubomora je veoma karakteristično osećanje za decu i zato je potrebno da kod dece razvijemo kognitivne sposobnosti i emocionalni rečnik da se suoče za ovim veoma kompleksnim osećanjem. Širenje dečjeg rečnika novim rečima koje identifikuju i opisuju osećanja uvećava sposobnost dece da ih opišu i izraze. Decu, pre svega, treba da učimo da su različiti i jedinstveni, da ne treba da se porede sa drugima. Manja je verovatno-ća da će biti ljubomorna deca koja usvoje takav način mišljenja.

Deca treba da steknu sposobnost da identifikuju različita osećanja i to će im pomoći da se bolje nose sa njima. Normalno je biti ljubomoran, ne postoje „dobra” i „loša” osećanja. Deca su ljubomorna zbog lepše igra-čke koju drug ima, zbog bebe koja je došla u kuću, jer nisu pobedili u ne-koj igri itd.

U sklopu ljubomore javljaju se i druge emocije, poput straha, bola, lju-tnje, besa, sažaljenja prema samom sebi, potištenosti… Deca mogu osećati da su odbačena, da nikome nije stalo do njih, pa njihov odgovor i ponašanje mogu biti grubi i nekontrolisani. Ljubomora se ispoljava na vi-še načina, a deca na nju reaguju otvoreno ili prikriveno.

Dramski metod raspolaže nizom tehnika koje će pomoći deci da razu-meju osećanje ljubomore i da razviju celoživotnu sposobnost kako da prevladaju ljubomoru.

Priča o osećanjima, igra uloga, diskusija, strateški dobra pitanja, uvek su uspešna sredstva u radu sa decom.

PRIČA O ZELENOM ČUDOVIŠTU

 

U pripovedanju/odigravanju teksta treba da učestvuju oba vaspitača. Jedan vaspitač će biti „Vaspitač u ulozi” (dramska tehnika) Zelenog ču-dovišta, a drugi će biti član – saradnik grupe dece.

Kažite deci da imate tajanstvenog gosta.

Vaspitač u ulozi Zelenog čudovišta (naznaka uloge, zeleni ogrtač) ulazi u sobu i iskače pred decu.

 

Zeleno čudovište: Grrrrr! Ja sam veliko zeleno čudovište! Ja želim tvoj ____________ (kažite nešto što neko dete ima, npr. kapu, patike…)

Daj mi odmah tvoje _________________! Moram da ih imam!

 

Vaspitač saradnik: „O neeee! Izgleda da je Zeleno čudovište naš gost danas. Ovo čudovište misli da mora da ima sve što imaju drugi.ˮ

 

Zeleno čudovište: „Smesta mi daj to _____________!ˮ

 

Vaspitač saradnik: „Mi ne želimo da Zeleno čudovište u našoj grupi. Ako hoćeš da ostaneš sa nama, moraš da prestaneš da budeš Zeleno čudovište.ˮ

 

Zeleno čudovište: „Ali, ja ne znam kako da prestanem da budem Zeleno čudovište.ˮ (Osvrnite se oko sebe.) „Aha, što je ovo lepo, želim ovo _____ smesta mi dajte _______.ˮ (Navedite neku stvar – igračku u sobi.)

 

Jedno vreme nastavite da se ponašate u stilu Zelenog čudovišta. Uzimajte  dečje stvari iz sobe i trpajte ih u vreću.

 

Vaspitač saradnik: „Dečaci i devojčice, moji drugari, izgleda da imamo veliki problem. Zeleno čudovište misli da mora da ima baš sve što drugi imaju da bi bio srećan. On ima problem sa LJUBOMOROM! Zeleno ču-dovište je ljubomorno, jer vi imate neke stvari koje on nema. Treba da pomognemo Zelenom čudovištu. Moramo da ga naučimo da bude sre-ćno sa onim što on ima, a da ne bude ljubomoran zbog toga što neko drugi ima nešto. Hajde razmislite zbog čega bi Zeleno čudovište trabalo da bude srećno.

 

Podržite decu da razmisle o stvarima koje Zeleno čudovište ima i zbog čega bi trebao da bude srećno.

 

Na primer:

 

„Imaš lepu košulju.ˮ

„Divne su ti cipele.”

„Izgledaš zdravo i jako.”

 

Neka se deca obrate direktno Zelenom čudovištu iskazima šta ima i za-što bi trebao da bude srećno.

 

Zeleno čudovište: „Stvarno mislite da bi trebalo da budem srećan jer imam (Navedite nešto što su deca kazala.)? Kažete da ne treba da tro-šim vreme želeći ono šta drugi imaju? Ako prestanem da budem ljubo-moran na druge ljude, da li ću prestati da budem Zeleno čudovište?ˮ

 

Vaspitač saradnik: „Šta mislite, deco? Mislimo da hoćeš, ako budeš za-dovoljan onim što imaš. Da li to možeš?ˮ

 

Zeleno čudovište: „Pa, nisam baš siguran. Uvek volim da pobedim u tr-čanju. Ako neko drugi pobedi, ja sam odmah ljubomoran. Stvarno mi se dopada tvoj/a ____________ (Navedite nešto što vaspitač saradnika ima.)

 

Vaspitač saradnik: „Molim te! Nemoj da budeš Zeleno čudovište!ˮ

 

Zeleno čudovište: „U pravu si. Sviđa mi se tvoja ________, ali ne moram da je i ja imam. Ja imam mnogo mojih stvari zbog kojih sam srećan. Neću više da budem Zeleno čudovište. Mogu li da ostanem, da se igram sa vama?ˮ

 

Vaspitač saradnik: „Šta mislite, deco? Naravno da možeš. Naučićemo te  neke nove igre. Razgovaraćemo o ljudima koji imaju veliki problem, jer su ljubomorni.ˮ

 

Zeleno čudovište: „Divno! Spremam sam.ˮ

 

Vaspitač saradnik: „Nadimak za ljubomoru je VELIKO ZELENO ČUDOVIŠTE. Treba da naučimo da se radujemo i da budemo srećni sa onim šta imamo, a ne da budemo ljubomorni što neko drugi ima nešto, što mi nemamo.ˮ

Kada si ljubomoran što tvoja drugarica ima novu lutku, razmisli kako ti imaš divnog medu.

Kada pomisliš da mama, tata, vaspitačica više vremena provode sa ne-kim drugim, a ti im se pridruži i uživajte zajedno.

Kada neko pobedi u trci, umesto da budeš ljubomoran, raduj se i pridruži se slavlju. To je veoma zabavno.

Kaži i pokaži kako se osećaš