Dušica Bojović: Priča u igri, igra u priči – interaktivne priče za decu

 

Recenzija

 

Kada poteknu priče iz pera Dušice Bojović onda nastaje bogata riznica kreativnih ideja i aktivnosti koje su dragocene u radu sa najmlađima a značajna inspiracija odraslima. „Priča u igri, igra u priči – interaktivne priče za decu“ je knjiga u kojoj osim maštovitih i intrigantnih priča koje predstavljaju čudesna vrata koja mališane uvode u svet realnosti i saznanja, sigurne staze predstavljaju dramske tehnike koje pojačavaju doživljaj i doprinose stvaranju jasnih uvida.

Priča je poziv na igru a igra je integralni deo života i stvaralaštva deteta, temelj dečjeg razvoja, njegovih fizičkih, intelektualnih i socio-ekonomskih sposobnosti. Dete se razvija u igri i stiče prve pojmove o sebi i svojoj okolini. Poznati psiholog Lav S. Vigotski polazi od teorijske pretpostavke da je dečja simbolička igra rana manifestacija stvaralačkih sposobnosti. Od samih svojih početaka simbolička igra deteta je mentalna funkcija koja ima najtešnje veze s emocionalnim životom. Upravo kroz simboličku igru dete iskazuje svoj lični odnos prema svetu koji ga okružuje i prema svemu što mu se u životu dešava. Igra deteta nije prosto sećanje na doživljeno, već stvaralačka prerada ranijih utisaka, njihovo kombinovanje i stvaranje od njih nove stvarnosti koja odgovara zahtevima i interesovanjima samog deteta. Priče su pokretači a dramske tehnike odlična osnova za aktivno istraživanje sveta koji ga okružuje.

„Priča u igri, igra u priči“ je materijal koji predstavlja dobar vodič u osmišljavanju, adaptaciji i realizaciji akcionih priča i dramatizacija kao posebnog oblika rada u okviru dramskog metoda. Knjiga sadrži više akcionih priča koje su različite po obliku – sredstvu participacije dece. Deca tokom dramatizacije prolaze kroz procese kreativne drame i dramske tehnike poput: igra uloga, improvizacija, vruća stolica, karakter na zidu…i na taj način se produbljuje doživljaj teksta čime se povećava i njegov uticaj na decu. U fokusu dramatizacije je akcija i ona mora biti jasna i uverljiva jer pruža mogućnost deci da isprobaju novo iskustvo u bezbednom okruženju, da razvijaju komunikativne sposobnosti i da osveste svoje emocije, a vaspitačima da, kako kaže autorka „imaju efikasno sredstvo za ostvarivanje niza vaspitno-obrazovnih ciljeva koji se odnose na sve aspekte razvoja“. Osim toga, knjiga sadrži i 11 kompletno razrađenih dramskih radionica koje predstavljaju bogat izvor za obradu različitih tema kao što su razvoj samopoštovanja, povećanje nivoa tolerancije kod dece, identifikacija određenih osećanja, kreativan pristup u rešavanju problema. Na kraju, čitaoca će obradovati bajka o vilenjaku Simi koja se lako može dramatizovati i postaviti kao pozorišna predstava u kojoj će se deca oprobati na sceni.

„Priča u igri, igra u priči – interaktivne priče za decu“ je knjiga koja se tematski i stilski nadovezuje na ranije napisane autorkine knjige: „Više od igre“, „Moć mašte, moć pokreta“, „Uhvati ritam afričke priče“ i „Priroda deci pripoveda“. Pisana je jasnim jezikom, stručno zasnovana i originalna pa je preporučujem prosvetnim radnicima i roditeljima koji žele da ostvare inovativan pristup u radu sa decom i da zajednički učestvuju u kreativnom procesu otkrivanja i saznavanja.

 

mr Dijana Kopunović Torma, psiholog