Dušica Bojović:

„Kaži i pokaži kako se osećaš – dramski vodič kroz dečje emocije“

 

 

RECENZIJAKazi-i-pokazi-kako-se-osecas

„Kaži i pokaži kako se osećaš – dramski vodič kroz dečje emocije“ sedma je u nizu izvrsnih knjiga autorke Dušice Bojović u kojoj je moć dramskog metoda došla do izražaja u punom sjaju. Od praktičnog priručnika za primenu različitih dramskih tehnika u radu sa decom u knjizi „Više od igre“, oživljavanja ritma, boje, pokreta igre koristeći dramske tehnike u „Moć mašte moć pokreta“, preko otkrivanja novog sveta prepunog uzbudljivih događaja, neobičnih bića i drugačijih običaja u knjizi „Uhvati ritam Afričke priče“, riznica se obogatila i originalnim idejama o tome kako mališane uvesti u čarobni svet nauke i prirodnih fenomena u „Priroda deci pripoveda“. Priče su pokretači a dramske tehnike odlična osnova za aktivno istraživanje sveta koji okružuje dete pa je putovanje u otkrivanje moći dramskog metoda nastavljeno putem knjige „Priča u igri, igra u priči“ a „Od pitanja do saznanja“ ukazuje na koje sve načine možemo omogućiti deci da spontano uče i pronalaze smisao sveta koji ih okružuje i svoje mesto u njemu. Da bi dete izašlo u susret svim razvojnim izazovima koji su pred njim veoma je važan njihov emotivni i socijalni doživljaj jer je to snaga koja ih usmerava ka razrešenju raznih životnih situacija u kojima se nađu pa je potpuno logični sled cele priče o dramskom metodu i tehnikama fokus na dečjim emocijama kroz knjigu „Kaži i pokaži kako se osećaš“.

Na izazovnom putu odrastanja deca kroz igru stiču prve pojmove o sebi i svojoj okolini, imaju potrebu da svet oko sebe posmatraju, istražuju, razumeju a sve to je obojeno emocijama koje su kod dece često intenzivne, snažne, brzo smenjive. Zato ne iznenađuje što autorka ovoga puta naglasak stavlja na dečje emocije izrađujući dramski vodič ističući da dramski metod i njegove brojne tehnike kroz priče i igru ne utiču samo na razvoj govora, upoznavanje sebe i drugih već i na osećanja koja se javljaju u svim kontekstima života. Kako ćemo doživeti svet oko sebe i na koji način ćemo odgovoriti njegovim izazovima na prvom mestu zavisi od naših emocija i potreba. Zato emocionalni razvoj dece zaslužuje posebno mesto u radu praktičara, prvenstveno što oni još nemaju izgrađene mehanizme koji bi im omogućili da emocionalni odgovor bude društveno prihvatljiv, jasan i konkretan. Posebna vrednost dramskog vodiča kroz dečje emocije Dušice Bojović je niz pažljivo odabranih priča u kojima deci, kako kaže „bliski karakteri pokazuju kako se osećaju, kako osećanja izgledaju unutra i spolja i modeluju reakcije na određena osećanja“. Dramske aktivnosti i priče imaju za cilj da podstaknu celokupan dečji socio-emocionalni razvoj.

U dramskoj igri deca kreiraju svoj sopstveni svet pomoću koga ovladavaju realnim svetom na jedan bezbedan način u bezbednoj sredini. Kada se dete nađe u centru priče ima mogućnost da razvije sposobnosti rešavanja socijalnih problema i da pronađu sopstvena rešenja. Autorka daje šemu kombinacije priče i dramskog metoda korak po korak, svaku priču prati određeni plan kako može da se realizuje sa decom i to predstavlja nepresušan izvor ideja jer svaka dramska tehnika istu priču čini drugačijom, sa puno izazova za istraživanje i sagledavanje iz različitih uglova. Knjiga je odlična osnova za projektno planiranje i pruža široke mogućnosti za istraživanje  u skladu sa interesovanjima dece u grupi i/ili pojedinačne dece.

Priče prožete dramskim tehnikama, a možemo reći i obrnuto, dobitna je kombinacija za stvaranje podsticajne atmosfere za istraživanje, izučavanje, traganje za životnim istinama kojima je popločan put odrastanja. Zato je knjiga „Kaži i pokaži kako se osećaš“ pravi dramski vodič kroz dečje emocije i nepresušan izvor ideja i aktivnosti koje će provocirati dečju znatiželju i želju da učestvuju u kreativnom procesu otkrivanja i saznavanja. Ceo materijal je pisan jasnim jezikom, pregledan, originalan i primeren čitaocima kojima je namenjen pa ga preporučujem za objavljivanje.

U Subotici, 17.11.2020.                                                  mr Dijana Kopunović Torma, psiholog