Seminar – VIŠE OD IGRE

Početna » Seminar – VIŠE OD IGRE
Seminar – VIŠE OD IGRE

U Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije pod kataloškim brojem 490 je seminar VIŠE OD IGRE – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom

Autor: Dušica Bojović
Kontakt 064-3955120
e-mail: duda.bojovic@gmail.com

KATALOŠKI BROJ: 490

Priroritet: 1

Kompetencija: 1

OBLAST: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje
TRAJANJE SEMINARA: 2 dana po 8 sati u kontinuitetu (16 sati)
CILJNA GRUPA: vaspitači, medicinske sestre i stručni saradnici u PU
BROJ UČESNIKA: 30

Seminar „Više od igre – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom“ je nastavak istraživačkog i autorskog rada Dušice Bojović o dramskom metodu i velikim potencijalima dramskog metoda u radu sa decom.
Dušica Bojović je autor šest knjiga o dramskom metodu i sa svojim radom i knjigama je prisutna u Srbiji i regionu.

Prvi seminar „Moć mašte, moć pokreta – dramske tehnike u pričama za decu“, koji se uspešno izvodi 4 godine i koji je visoko ocenjen, uveo je dramski metod i tehnike u priču za decu. Seminar je akreditovan i u Crnoj Gori.

Izlazeći u susret vaspitačima koji su u neposrednom kontaktu, ali i u evaluacionim listovima iskazali želju da svoja znanja o dramskom metodu prodube i da steknu što bolji uvid kako znanja primeniti u radu sa decom, nastao je novi seminar „Više od igre – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom“.

Seminar „Više od igre“ na teorijskom i praktičnom planu obuhvata nove dramske tehnike koje se uspešno mogu primeniti i u pričama i u drugim oblastima kurikuluma. Na taj način seminar proširuje i produbljuje implementaciju dramskog metoda.

Seminar se odvija u interaktivnim radionicama i svaki segment radionice je praktično primenjiv, tako da sadržaje i teme koje predlažemo, možete odmah posle seminara isprobati sa decom. Uživaćete zajednički.

Izvođači seminara, pored Dušice Bojović su Zorica Berar i Emina Živojinović.
One su dugogodišnji praktičari sa velikim iskustvom koji godinama,  profesionalno i sa entuzijazmom, primenjuju dramski metod u svom radu.

2018-12-03T19:30:45+00:00