U Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije 2022/2024 pod kataloškim brojem 803 je seminar VIŠE OD IGRE – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom

http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=803&action=page%2Fcatalog%2Fview

 

Autor: Dušica Bojović

Kontakt 064-3955120

e-mail: duda.bojovic@gmail.com

KATALOŠKI BROJ: 803

OBLAST: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

TRAJANJE SEMINARA: 2 dana po 8 sati u kontinuitetu (16 bodova)

CILJNA GRUPA: vaspitači, medicinske sestre i stručni saradnici u PU

Seminar „Više od igre – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom“ je nastavak istraživačkog i autorskog rada Dušice Bojović o dramskom metodu i velikim potencijalima dramskog metoda u radu sa decom.

Dušica Bojović je autor šest knjiga o dramskom metodu i sa svojim radom i knjigama je prisutna u Srbiji i regionu.

Prvi seminar „Moć mašte, moć pokreta – dramske tehnike u pričama za decu“, koji se uspešno izvodio 7 godina i koji je visoko ocenjen, uveo je dramski metod i tehnike u priču za decu. Seminar je akreditovan i u Crnoj Gori.

Izlazeći u susret vaspitačima koji su u neposrednom kontaktu, ali i u evaluacionim listovima iskazali želju da svoja znanja o dramskom metodu prodube i da steknu što bolji uvid kako znanja primeniti u radu sa decom, nastao je novi seminar „Više od igre – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom“.

Seminar „Više od igre“ na teorijskom i praktičnom planu obuhvata nove dramske tehnike koje se uspešno mogu primeniti i u pričama i u drugim oblastima kurikuluma. Na taj način seminar proširuje i produbljuje implementaciju dramskog metoda.