Tamara Milić je nesebično podelila sa nama svoju kreativnu pripremu za polaganje licence. Priprema je u potpunosti usklađena sa Novim osnovama, ima primarnu i sekundarne provokacije, motivacija dece je visoka, deca su podstaknuta da istražuju, da postavljaju i odgovaraju na pitanja, da pretpostavljaju i proveravaju svoje hipoteze.

Pismo, kofer, projektno pitanje, interesantna osoba…su udice koje bacamo na seminaru „Od pitanja do saznanja“, pa mi je posebno drago što su zaživeli u praksi.

Bravo Tamara!

 

 

Предшколска установа „ Дечји дани “

Радна јединица: „Скадарлија“

Џорџа Вашингтона бр. 23, Београд

 

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВАСПИТАЧА

 

Област рада: Развој говора

Тема: „Занимање људи (Астронаут) – имитативне игре “

 

Кандидат:

Тамара Милић

 

 

Београд, 26.10.2021. годинe

Тема: „Занимање људи (Астронаут) – имитативне игре“

Узрасна група: Средња васпитна група

Број деце : 20

Место извођења активности: Радна соба

Оквирно време трајања активности: Око 20 минута

Васпитно-образовни циљ активности: Вербално изражавање деце кроз имитативну улогу астронаута који истражују свемир.

Васпитно-образовни задаци:

– Стицање знања о опреми коју астронаути користе кроз њихову манипулацију и именовање.

– Стицање знања о активностима астронаута кроз манипулативну игру праћену вербализацијом кроз рад у пару.

– Развијање перцептивних способности деце уочавањем сличности и разлика у тематским мотивима и вербално изражавање запажања.

– Богаћење речника коришћењем нових термина у имитативним играма.

– Подстицање деце на вербалну комуникацију током читаве aктивности коришћењем очигледних средстава.

– Развијање тимског духа и осећаја међусобног заједништва и сарадње кроз размену информација у склопу имитативних игара.

Методе рада: Проблемска, вербална и демонстративна метода

Средства и материјали:  Беџеви у боји, кофер са предметима (астронаутско одело, летелица, мапа, сликовница о свемиру, звезде и планете), писмо, телефони од чаша, слагалица са приказом активности астронаута у свемиру, апликације са тематским мотивима и њихове сенке, црно платно, обручеви, картице планета и њихови модели, летелица и њени делови, лупа

Облици рада: Индивидуални, фронтални, групни, рад у пару

Корелација са другим васпитно-образовним областима: Методика упознавања околине, методика физичког васпитања, методика развоја почетних математичких појмовa

МОГУЋИ ТОК АКТИВНОСТИ

УВОДНИ ДЕО:

 

Деца седе у формацији полукруга. Поздрављам  децу, представљам им се и говорим да сам данас дошла да се дружим са њима. Објашњавам им како сам, на путу до њих, пронашла кофер испред врата њихове собе. На коферу је закачено писмо које отварамо и читамо његов садржај. (Прилог бр. 1)

 

У коферу се налазе предмети који асоцирају на астронаута (Прилог бр. 2). Дете помоћник, одабрано путем бројалице, из кофера вади један по један предмет који остала деца заједно именују.

Васпитач их подстиче на разговор питањима: По чему се ова одећа разликује од наше? За шта користимо мапу? Шта видимо да сија на небу када падне ноћ? Где путујемо ракетом? Шта све постоји у свемиру? Како се зове човек који истражује свемир?

 

Након што откријемо да је реч о астронауту, васпитач говори деци да су сада они астронаути који ће у свемиру обављати своје задатке, како би пружили помоћ астронауту коме је она потребна.

 

ГЛАВНИ ДЕО:

 

Деца по групама раде задатке у пару. Као подстицај на вербалну комуникацију деца користе специјалне „телефоне“ (Прилог бр. 3) којима једни друге извештавају о својим истраживањима у улози астронаута.

 

Прва група: Деца састављају слагалицу од 9 делова према моделу, а затим путем „телефона“ разговарају са другим дететом о садржају слике и својим запажањима. (Прилог бр. 4)

Друга група:  Деца индивидуално спарују појмове из свемира са својом сенком (Прилог бр. 5) закаченом на црно платно (имитација свемира). Након што пронађу све парове, са другим дететом упоређују  два дела свемира и разговарају о сличностима и разликама у појмовима према  изгледу, бројности, боји, облику.

Трећа група: Деца спарују картице са приказом планета, звезда, летелица, астроанута са њиховим очигледним средствима (Прилог бр. 6) поређаних у кутку собе у форми полигона.  Деца узимају из „базе“ (обруча) једну по једну картицу, а када пронађу њеног пара, враћају се у базу како би телефонирали другом астронауту и обавестили га о свом проналаску.

Четврта група: Деца у пару поправљају летелицу на којој се уочавају недостаци (Прилог бр. 7). Приказ потпуне летелице дат им је у форми слика. Деца истражују недостатке и  „телефоном“ именују и описују другом детету делове који недостају. Након сваког потеза деца мењају улоге, како би активност добила на динамици. На крају, са другом групом деце упоређују летелице, и разговарају о њиховим сличностима и разликама.

 

ЗАВРШНИ ДЕО:

 

Окупљамо се у полукругу. Говорим деци да сам, док су радили своје задатке, запазила у свемиру звезде које су ми привукле пажњу, а које немају своје сазвежђе, нити име. Показујем им картице са њиховим приказом (Прилог бр. 8) Задатак деце је да звездама осмисле име на основу њиховог изгледа. Уколико деца имају потешкоћа, подстичем их питањима на описивање.

 

 

ПРИЛОЗИ:

Прилог бр. 1                                                     

 

Садржај писма:

„Писмо за децу из вртића „Скадарлија“

У коферу имам свашта за вас,

а ви погодите, ал’ на сав глас!

Овај кофер путује са далеког места

Тамо путовања нису тако честа.

Истражујем звезде и планета осам,

Дођите ми у помоћ, чим погодите ко сам!