Dušica Bojović:

„Uhvati ritam afričke priče – dramske tehnike u pričama za decu“

RECENZIJA

„Uhvati ritam afričke priče – dramske tehnike u pričama za decu“ autorke Dušice Bojović je knjiga koja nas vodi u daleku Afriku i otkriva jedan novi svet prepun uzbudljivih događaja, neobičnih bića i drugačijih običaja. Zajedničku sponu sa prethodne dve knjige – „Više od igre“ i „Moć mašte, moć pokreta“ čini dramski metod i tehnike koje pružaju mogućnost da se priče oživotvore i učine realnim, stavljajući dete u fokus događanja.

Veliki deo afričke kulture je baziran na usmenoj, pripovedačkoj tradiciji, a ključ upešnog pripovedanja je da deca budu aktivno uključena u sam proces. Upotreba dramskih tehnika tokom pripovedanja sigurno doprinosi realizaciji iskustvenog, zabavnog učenja koje podstiče razvoj dečje mašte i kreativnosti. Upravo se originalnost materijala i ogleda u autorkinoj obradi narodnih afričkih priča prilagođavajući ih deci predškolskog uzrasta i oblikujući ih kroz dramski metod i tehnike, obezbeđujući na taj način izazove i podsticaje dečjem istraživačkom duhu.

U afričkim narodnim pričama životinje su često glavni likovi koji imaju osobine ljudi, tako da deca mogu mnogo da nauče i da izvuku dragocene pouke iz njihovog ponašanja i postupaka Ona takođe rasuđuju o moralnoj dimenziji likova i pokušavaju da u tom smislu vrednuju njihovo ponašanje i povezuju sa ponašanjima u svakodnevnom životu. Svaka priča treba da bude podsticaj, a ne zaokružena celina, a od kreativnosti vaspitača i odabira dramskih tehnika koje su u određenom momentu najatraktivnije za mališane iz grupe zavisiće koliko će se mašta rasplamsati i u kojoj meri će oživeti čarobni svet ispunjen mudrim, smešnim, ozbiljnim, važnim likovima i porukama.

Narodne priče su ogledalo narodnog jezika, duha, života i u njima se krije mudrost o tome kako treba živeti i kako se približiti lepoti i životnoj sreći. Bruno Betelhajm, poznati tumač bajki i narodnih priča i psihoanalitičar je rekao: „Neke bajke i narodne priče razvile su se iz mitova, druge su u njih uklopljene. Oba oblika su otelovljavala zbirno iskustvo izvesnog društva jer su ljudi želeli da se sami prisete ranije mudrosti i prenesu je budućim pokolenjima“. Književnost za decu koja ima razvojnu vrednost pomaže detetu da osmisli i uobliči saznanja do kojih može da dođe u svakodnevnom životu. Važno je da dete oseti lepotu, harmoniju, ritam, melodiju, emocionalnu obojenost. Ispričane priče u ovoj knjizi imaju univerzalne poruke i svaka se može koristiti i kao osnova za različite programske oblasti.

„Uhvati ritam afričke priče“ je knjiga koja predstavlja dobar početak razvoja dečje svesnosti o multikulturalnosti. Ona predstavlja i bogat izvor praktičnih saveta vaspitačima kako napraviti interesantne rekvizite koji će pojačati autentičnost ispripovedane priče. Ceo materijal je dinamičan, pregledan, pisan jasnim jezikom i kao takav predstavlja dragoceni izvor ideja i odličan priručnik vaspitačima u kreiranju podsticajne atmosfere u radu sa decom, pa ga preporučujem za objavljivanje.

U Subotici, 05.09.2010. mr Dijana Kopunović, psiholog