Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja akreditovao je dva seminara za period 2018/2021 čiji sam autor:

  1. VIŠE OD IGRE – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom

Kataloški broj 654

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=23

 

  1. OD PITANJA DO SAZNANJA – projektno planiranje kroz dramsko-istraživačko pitanje

Kataloški broj 652

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=43

 

Seminar „Više od igre“, izvodi se više godina i veliki broj polaznika je završio obuku. Seminar je ocenjen najvišim ocenama kao inovativan, zabavan i praktično primenjiv u radu sa decom.

Seminar“Od pitanja do saznanja“ je novoakreditovani seminar.

Postavljeni ciljevi su:

  • Unapređenje znanja polaznika o projektnom planiranju i tematskom istraživanju uz pomoć dramskih tehnika.
  • Upoznavanje sa kreativnim pristupom u radu sa decom „Ekspertski plašt“, koji kombinuje projektno planiranje, dramsko-istraživačko pitanje i dramske tehmike.
  • Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o tome kako dramski metod i njegove tehnike nude kompleksna i originalna rešenja za razvoj divergentnog mišljenja i mišljenja „izvan okvira“ i deci i vaspitačima.

 

Radujem se novom izazovu, posebno što ćemo magijom dramskog metoda osvetliti i obogatiti nove  Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – godine uzleta.