Moć mašte, moć pokreta – vodič kroz dramske tehnike u radu sa decom autorke Dušice Bojović je materijal koji detaljno predstavlja različite dramske tehnike koje se mogu koristiti u radu sa decom predškolskog uzrasta. Knjiga je odličan nastavak prve pod nazivom „Više od igre“ u kojoj se čitaoci upoznaju sa karakteristikama dramskog metoda.

Igra je za decu predškolskog uzrasta zaista mnogo više od same igre. Ona predstavlja čarobni put saznavanja i upoznavanja sveta koji ih okružuje na bezbedan i zanimljiv način. Bezbedan, jer se dete uključuje u onoj meri koja mu prija i na način svojstven njemu – njegovim potrebama i mogućnostima. Ovde nema pogrešnih odgovora jer ne postoje šabloni u koje bi se trebalo uklopiti. U igri i kroz igru je sve moguće. Čarobna, saznavajuća igra se najlepše oblikuje kroz dramski metod koji oživljava ritam, boje, rime, pokret, zvuk. Kroz priče, zamišljanja, igre uloga, improvizacije, dramatizacije, dete doživljava, izražava svoje emocije, misli, percipira, zaključuje i razvija maštu i kreativnost.

Upravo su dramske tehnike, putem kojih možemo organizovati podsticajnu atmosferu i biti nenametljivi vodiči deci na ne baš lakom putu odrastanja, tema knjige „Moć mašte, moć pokreta“. Autorka je prihvatila sve sugestije i učinila da materijal zablista svojom originalnošću koja se ogleda u povezivanju sa ličnim iskustvom u radu sa decom što je doprinelo slikovitosti prikaza svake tehnike. One su veoma jasno i detaljno opisane i vode čitaoca korak po korak kroz specifičnosti koje ih karakterišu.

Dramski metod i njegove tehnike predstavljaju kreativan pristup u obrazovanju i vaspitanju dece predškolskog uzrasta, ali je u praksi slabo zastupljen i poistovećuje se uglavnom sa javnim nastupima dece kroz dečje predstave, dramatizacije i priredbe. Zato su napori koje autorka ulaže u približavanje široke lepeze dramskih tehnika koje, osim što omogućavaju učenje programskih sadržaja upotrebom drame, doprinosi i kreiranju atmosfere u kojoj svako dete može da uči i napreduje, dragoceni kao podrška vaspitačima u svakodnevnom radu. To je odličan metod rada u vaspitnim grupama koje realizuju inkluzivni program, znači u kojima su uključena i deca sa smetnjama u razvoju, jer se pred njih ne postavljaju određena, unapred zacrtana očekivanja. Svako dete može da napreduje svojim ritmom a to je suština kvalitetnog obrazovanja za svu decu, kome se teži.

Zato je knjiga „Moć mašte, moć pokreta“ dragocena i važna riznica proverenih ideja i aktivnosti koje će biti dobrodošle u radu sa našim najmlađima i odličan priručnik za vaspitače koji se odluče da obogate i osveže svoj rad primenjujući neke od dramskih tehnika. Ceo materijal je stručno zasnovan, pisan jasnim jezikom i primeren čitaocima kojima je namenjen pa ga preporučujem za objavljivanje.

spec. Dijana Kopunović, psiholog