Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vas obavestim da je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja  (ZUOV) akreditovao tri programa čiji sam autor i koautor, a koje podržava CENTAR ZA DRAMSKI METOD InDRAMA.

Sledeće godine družiićemo se i stvarati na dva već poznata, visoko ocenjena i prepoznata od strane učesnika kao veoma kvalitetna programa:

MOĆ MAŠTE, MOĆ POKRETA – dramske tehnike u pričama za decu

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=506&godina=2014/2015

VIŠE OD IGRE – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=503&godina=2014/2015

I Novi akreditovani program namenjen nastavnicima razredne nastave, nastavnicima predmetne nastave, nastavnicima izbornih i fakultativnih programa, stručnim saradnicima u školi…

MOĆ MAŠTE, MOĆ POKRETA U UČIONICI – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=795&godina=2014/2015

Tim izvođača programa: VIŠE OD IGRE – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom i MOĆ MAŠTE, MOĆ POKRETA U UČIONICI – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom

je pored postojećih obogaćen novim, stručnim teoretičarima i praktičarima:

  1. Dušica Bojović, pisac
  2. Emina Živojinović, vaspitač
  3. Isidora Korać, profesor
  4. Ranka Marinković, vaspitač
  5. Slavka Knežević, profesor