Akciona dramatizacija u praksi Gyenes-Eckbauer Stanislava

Gyenes-Eckbauer Stanislava je kreativna i maštovita učiteljica koja radi u školi u Batanji u Mađarskoj. Upoznale smo se u Budimpešti u Srpskom kulturnom centru, na takmičenju dečjih dramskih sekcija. Tada sam dobila predivne fotografije predstave „Cvrčak i mrav“ koju je Stanislava postavila na scenu po mom teksu-akcionoj dramatizaciji, kao posebnom obliku dramatizacije čija se lepota ogleda u ulogama koje su zajedničke, (nema podele) pokretu i plesu. Deca su motivisana da timski rade i podržavaju jedni druge u scenskom izrazu.

Stanislava me je ponovo obradovala i poslala mi slike sa njene nove predstave „Gradski miš i seoski miš“. Predstavu su odigrala deca uzrasta od prvog do četvrtog razreda.

Tekst možete pogledati na http://dramskimetod.com/2011/03/gradski-mis-i-seoski-mis/.

Uživajte u slikama.

Sve čestitke Stanislavi i divnim glumcima!