Moć mašte, moć pokreta – recenzija

2018-12-02T23:44:07+01:00

Moć mašte, moć pokreta – vodič kroz dramske tehnike u radu sa decom autorke Dušice Bojović je materijal koji detaljno predstavlja različite dramske tehnike koje se mogu koristiti u radu sa decom [...]