Odlomak iz knjige „PRIRODA DECI PRIPOVEDA

 

Poglavlje: Događanja u svemirskom kutku

 

 

Jednoga dana dok su se takmičili ko će više zvezda ubaciti u crne rupe, Sunce se pohvalilo svojim prijateljima:

(ovde upotrebite lutke)

„Mislim da sam veoma poseban i jedinstven. Sijam i moji zraci čine da voda na Zemlji svetluca. Bacam vatrene lopte. Čini mi se da su svi srećni kada se ja pojavim. Osećam se fantastično što sam tako poseban.“

Zemlja je nekoliko minuta razmišljala. Zagledala se u malu, sjajnu zvezdu koju je držala u ruci. Kada je zvezdu ubacila u crnu rupu rekla je:

„Mislim da sam i ja posebna. Moje plavo nebo i zelena trava se svidjaju svakome. Cveće i drveće voli da živi na meni, raste, cveta i donosi najlepše plodove. Kuća sam životinjama i ljudima. Dom sam i vodi koju ti, Sunce činiš svetlucavom. Da, slažem se, super je biti poseban!“ Zemlja je zaklimala glavom i složila se sa Suncem.

Zatim su oboje pogledali u Mesec. Mesec je ćutao.

Sunce je zapitalo: „Meseče, a šta je kod tebe posebno?“

Mesec je zavrteo glavom. „Ja uopšte nisam poseban. Siv sam i pokriven prašinom. Pun sam rupa i uopšte ne sijam.“

Sunce i Zemlja su se postideli svoga hvalisanja. Bilo im je teško jer su povredili osećanja svoga druga.

 

Zaustavite priču. Neka deca improvizuju i dočaraju izrazima lica sliku osećanja Sunca, Meseca i Zemlje. Zamrznite sliku. Komentarišite šta vidite na licima.

Nastavite priču.

 

Nekoliko minuta svi su bili zamišljeni. Odjednom Sunce je uzviknulo:

(lutka) „Sinula mi je izvanredna ideja. Baciću svoju svetlost na tebe. Onda ćeš sijati poput srebrne lopte na noćnom nebu.“

Sunce je obasjalo Mesec. Mesec je bljesnuo. Zadovoljno je rekao:

(lutka) „Ovo je božanstveno! Sada se i ja osećam specijalno.“

Mesec je bio srećan. Sunce i Zemlja su bili srećni zbog Meseca.

 

Zaustavite priču. Neka se grupe uhvate za ruke i odigraju ples sreće. Zamrznite scenu. Komentarišite i pohvalite zajednički rad.

Nastavite priču…