PRIMER AKTIVNOSTI PANTOMIME

Iz knjige MOĆ MAŠTE, MOĆ POKRETA

 

Narodna priča iz Kanade

 

Jednog veoma hladnog, zimskog dana, lisica je ugledala ljude, verovatno ribolovce, kako nose kući ulovljene ribe. Ribu su stavili u korpu, a korpu na taljige. Lisica je krišom uskočila u taljige i sakrila se da je ljudi ne primete. Lisica je veoma promućurna i lukava i kada je primetila da su ljudi zaneti pričom tiho je pobacala sa taljiga nekoliko najvećih i najboljih komada ribe, taman dovoljno za dobru večeru. Tada je i ona sama iskočila sa taljiga i počela da jede ribu.
Dok se sladila ribom putem je naišao medved.
„Dobro jutro,“ rekao je Gospon medved učtivo. „Vidim da si danas imala dosta sreće u ribolovu. Ovo su veoma fine ribe. Kako si ih uhvatila?“
„U pravu si, ribe su baš ukusne i debele,“ odgovori Gospoća lisica i nastavi maznim glasom. „Ukoliko noćas sa mnom kreneš u ribolov pokazaću ti kako da uloviš još veće ribe nego što su ove moje.“
„Sa zadovoljstvom ću poći sa tobom“, meda je bio radostan. „Poneću svoju udicu i kanap.“
„Neće ti biti potrebni udica i kanap,“ reče lisica i nastavi: „Ja ribe uvek lovim pomoću mog repa. Ti imaš mnogo duži i lepši rep od mene. Sa takvim repom napecaćeš dovoljno riba za svu svoju porodicu.“
U sumrak, po dogovoru, medved je sačekao lisicu na obali zamrznutog jezera. Pažljivo su stigli do sredine i napravili malu rupu na ledu.
„Sada, g-dine medvede“, reče lisica, „sedite na led, zaronite svoj rep u vodu kroz ovu rupu. Morate biti mirni i veoma strpljivi. Ovo je najbolji način za hvatanje ribe. Sačekajte da se dosta ribe uhvati za vaš rep, a onda svom snagom povucite rep iz vode.“
Medved je poslušao. Seo je i ubacio rep u vodu. Neko vreme je veoma strpljivo sedeo.
Ali, kako je vreme odmicalo, bilo mu je sve hladnije i hladnije. Pokušao je da se pomeri i malo razmrda.
„Jao!“ Zakukao je meda iz sveg glasa.
Njegov divan, dug rep zamrznuo se u vodi.
„Da li je sada vreme da izvučem rep iz vode?“ zabrinuto je meda zapitao lisicu.
„Ne, ne!“ povikala je lisica koja je sedela na panju, daleko od mede. „Sačekaj još samo malo. Što duže čekaš više ribe će se upecati na tvoj rep. Ti si veoma jak. Budi strpljiv. Nisi kukavica. Možeš da sačekaš još malo.“
Tako je jadni meda sedeo i čekao sve do zore. U jednom momentu začuo je pse kako laju na obali jezera.
Medved se strašno uplašio. Hitro se uspravio i svom snagom pokušao da izvuče rep iz vode. Međutim, rep se skroz zamrznuo i zalepio za ledenu površinu jezera.
Meda je vukao i trzao, vukao i trzao. Sa svakim novim pokušajem da izvuče rep ostajao je bez jednog njegovog dela. Rep je bio sve manji i manji. Na kraju, kada se rep konačno odlepio, to nije bio više onaj dugačak, lep rep, ponos svakog medveda, nego smešni mali patrljak.
Gospođa lija je pobegla grohotom se smejući i smejući, likujući kako je nasamarila jadnog medu.
Ovo je deco priča koja objašljava zašto današnji medvedi imaju kratke repove.

 

OPIS AKTIVNOSTI

 

 • Zatražite od dece da pronađu svoj lični prostor u sobi.
  • Kažite: „Oblikujte svoje telo kao da ste meda. Razmišljajte kako biste se kretali da ste medved, počnite polako da se krećete po sobi kao medved.“
  • Posmatrajte decu, radite sa njima i asistirajte im ukoliko je potrebno:
  „Ja ću se pretvarati da sam lisica koja peca pored reke.“ (Vaspitač u ulozi) Što vernije pokušajte pantomimom da prikažete sve faze pecanja. „Vi medvedi sada treba da se prikradete ka meni i sakrijete iza drveta. Interesuje vas šta ja to radim. Gladni ste. Ali, nemojte stvarno da se sakrijete iza nekog predmeta u sobi, nego pantomimom prikažete kako se krijete iza zamišljenog drveta i posmatrate šta ja radim. Uh, kako ste gladni. Voda vam curi na usta. Riba je omi-ljena hrana medveda. Kada prikupim sve ribe, prestanite da se krijete, priđite mi i i tada ćemo da razgovaramo.“
  • Posmatrajte decu dok deca pantomimom prikazuju kako se kriju iza za-mišljenog drveta, kako su gladni.
  • Uđite u centar sobe u ulozi lisice (ogrnite se nekim krznom). Ukoliko deca sama ne iniciraju razgovor, možete započeti na primer ovako: „Medvedi, da li se to vi krijete iza drveta? Vidim kako vam viri vaš dugačak, divan rep. Skoro je lep poput moga.“
  • Dalji razgovor improvizujte sa decom. Pošto ste porazgovarali nastavite sa lekcijom. Kažite medvedima da umoče svoj rep u vodu, budu strpljivi i sačekaju da riba naiđe i upeca se.
  • Izađite iz uloge lisice (skinite krzno).
  „Sada više nisam lisica. Vratite se u svoj lični prostor. Zamislite da je to obala reke. Zamočite svoj dugi rep u ledenu vodu i pokažite mi izrazom lica i pokretima tela kako se medved oseća. Jeste, baš je neudobno i hladno, ali zamislite svu onu ribu koju ćete uloviti. Posle dugog čekanja sve vam je hladnije i pokušavate na razne načine da se ugrejete.“ Posmatrajte decu dok „rade“, ohrabrujte i pohvalite svaku pantomimičnu dobro izvedenu radnju, maštovite akcije, pokrete.
  • Nastavite: „Pošto ste celi dan čekali u hladnoj vodi, palo vam je napamet da lisica možda nije bila iskrena prema vama. Počinjete da se osećate uznemireno. Odlučili ste da popričate sa lisicom. Sve ste više i više zabrinuti. Pokušavate da ustanete, međutim ne možete, jer vam se rep priljubio za ledenu površinu vode. Teglite i vučete svom snagom, ali i dalje ste prilepljeni. Vaš divan dugačak rep se zalepio za zaleđenu reku. Pokušajte ponovo da vučete i trzate i vučete…i oslobodili ste se.
  • Pogledajte iza sebe. Ijaooo! Vaš divni, krzneni, baršunasti, dugi rep ostao je priljubljen na ledu u zamrznutoj reci. Ostao vam je mali patrljak. Razmislite o tome kako se meda u tom trenutku oseća, hodajte tiho i polagano po sobi razmišljajući kako ste prevareni.
  Ja ću sada ponovo da se vratim u igru u ulozi lisice. Hajde da vidimo kakvu vrstu razgovora bi meda i lisica mogli sada da vode. Zapamtite da poštujete tuđi prostor, znači nema fizičkog kontakta.“
  • Motivišite decu na dijalog akcijom: „Ćao medo, da li si uhvatio neku ribu?“ Improvizujte sa decom nastavak razgovora. Nemojte odmah prihvatiti njihove „napade“ već preuzmite inicijativu postavljajući pitanja: „Koliko ste dugo čekali u vodi?“ „Zašto niste sačekali da se reka odmrzne?“
  • Kada ste razmenili dovoljno rečenica i kada medvedi postanu
  „agresivni“, tada neka Gospa Lija ponudi za pomirenje medama ribu i zatraži od dece da sednu pored „vatre“ u krug da se ugreju.