Kreativna dramska radionica sa primerima upotrebe dramskih tehnika

 

 

Autor Dušica Bojović

 

 

Sedite sa decom u krug. Neka deca zatvore oči. Opišite im šumu. (Opis treba da sadrži elemente koji su karakteristični za godišnje doba u kome se trenutno nalazite: kako miriše, kako izgleda drveće, po čemu gazite, da li je toplo/hladno, opipajte koru drveta, zagrlite stablo, oslušnite… ali ne smete da spomenete ni jednu životinju.) Na kraju im kažite da se ta šuma razlikuje od svih drugih šuma na svetu. „Zašto?“ (saslušajte dečje odgovore) Ukoliko ne dobijete tačan odgovor, sami ga ponudite: „U ovoj šumi nema nijedne životinje.“

U ovom segmentu je upotrebljena dramska tehnika vođena mašta.

Sledeći korak je da uđete u zamišljenu situaciju.

Deca ustaju i krećete u šetnju zamišljenom šumom.

Dok šetate pokazujte deci zamišljeni potok (neka stave ruku u potok, da li je voda hladna, da li je potok dubok/plitak, da li je voda bistra, da li je potok brz, da li mogu da ga preskoče…) Pokazujte im visoka stabla, mali grm, borovnice, šumske jagode, mahovinu, šumsko cveće…

U ovom segmentu je upotrebljena tehnika zamišljeno putovanje i vođena improvizacija.

Kada ste prošetali, opet sednite. Stavite na glavu medveđe uši, na taj način ulazite u ulogu mede. tehnika vaspitač u ulozi

Okupite decu oko sebe i predstavite se.

„Ja sam meda i veoma sam žalostan jer sam sam u šumi. Baš sam nesrećan. Nemam prijatelje, nemam sa kim da se družim, mnogo mi je dosadno. Veoma je teško ako si usamljen i nemaš kome da ispričaš čega se bojiš, šta voliš. Oko mene su samo biljke, a iznad mene plavo nebo, žuto sunce i poneki oblak. Oni ne umeju da govore, ne znaju ni jednu igru. Ah šta da radim. Dobro je da ste vi bar došli. Gde su moje životinje, gde su nestale?“ Navedite decu da vas pitaju „Gde su životinje nestale?“

Nastavite:

„Nema ih. Jednoga dana došla je zla vila. Želela je šumu samo za sebe. Smetale su joj životinje. Bacila je na njih čini i one su nestale. Postalu su nevidljive. Tako mi je ispričao zeka koji uspeo da pobegne čarobnici. Toliko se uplašio da je sada sigurno negde daleko, daleko. Znate kako su zečevi brzi i plašljivi. (pantomima dece, oponašanje zeca i straha)Uh, dobro je da nisam tada bio u šumi.“

Navedite decu da vas pitaju gde ste bili.

„Bio sam u poseti mojim prijateljima u susednoj šumi. Fina porodica. Imaju sina. Pozvali su me u goste da mi ispričaju šta im se dogodilo. U kuću im je nepozvana ušetala jedna devojčica Maša. Od tada uvek zaključavaju kuću. Eh da sam samo mogao i ja da zaključam šumu. Evo ovako.(pantomima)Njihovu priču ću vam ispričati sledeći put. Sada moram da pronađem čarobnicu. Hoćete li da mi pomognete?

Kada ste decu naveli da pristanu da traže sa vama čarobnicu, skinite medveđe uši i opet se vratite u ulogu vaspitača. Kažite im da ste se izgubili u šumi i da vam ispričaju šta im se dogodilo. Saslušajte ih. Postavljajte pitanja. Napravite plan. Krenite u potragu.

(dramska tehnika sastanak)

Stavite na glavu „vilinsku kapu“, uzmite „čaroban štapić“(prelazite u ulogu čarobnice, tehnika vaspitač u ulozi)

Ljutito pitajte decu šta traže u vašoj šumi. Zašto su došla. Zašto remete vaš mir. Navedite decu da vas pitaju za životinje. Gde su? Zašto ih je učinila nevidljivima?

Kažite: „Ko vam je rekao da sam učinila životinje nevidljivim? Odakle to znate?“

Deca (verovatno) „Rekao nam je meda.“

Čarobnica: „Koji meda, gde ste videli medu?“

Deca: „U šumi.“

Čarobnica: „U kojoj šumi. U ovoj šumi nema životinja. Mora da je došetao iz druge šume, sada ću da ga pronađem. Gde ste ga videli? Nadrljao je kada ga budem pronašla.“

Deca će verovatno reći da nisu videli medveda da bi ga zaštitili. Navedite ih pričom na to.

Čarobnica: „Pa naravno da ga niste videli. Rekla sam vam da u ovoj šumi nema životinja.. Učinila sam da postanu nevidljive.“

Deca: „Znači istina je da si ih začarala?“

Čarobnica: „Jesam, a i vas ću ukoliko se ne izgubite iz moje šume. Niko mi ne može ništa. Niko ne zna da otpleše „Čarobni ples životinja“ i da me tako zaustavi. Ups. Jao! (prekrijte rukom usta, pravite se da ste odali tajnu)

Navedite decu da vas pitaju o „Čarobnom plesu životinja“.

Ljutito kažite: „Ne želim sa vama da razgovaram. Odlazite iz moje šume. Ništa ja ne znam o „čarobnom plesu životinja“. Ako vas još jednom vidim i vas ću začarati.

(skinite kapu i vratite se u ulogu vaspitača)

Razgovarajte sa decom šta se desilo (dramska tehnika sastanak)

Pustite ih da sami zaključe od koga će saznati kako se pleše čarobni ples životinja. Odlučite da bi trebalo pitati medu. Pozovite medu.

Opet stavite medveđe uši i budite meda. (vaspitač u ulozi)

Neka deca ispričaju medi šta se sve dogodilo. Posebno ih pohvalite što nisu odali gde se meda krije i gde su ga videli. Meda (vi) ih uči „Čarobni ples životinja“ (osmislite kratku koreografiju).

Kada deca nauče ples pozdravite se sa njima. Uputite ih gde da pronađu čarobnicu.

Pređite iz uloge mede u ulogu čarobnice (promenom rekvizita-vaspitač u ulozi)

Čim ugledate decu kažite : „Opet vi!“ Budite veoma ljuti i podsetite ih da ste im zapretili kako ćete i njih začarati ako opet dođu. Spremajte se da ih „začarate“. Razmišljajte „kako“ sve dok se deca ne sete da treba da odigraju čarobni ples.

Kada deca krenu da igraju, spustite štapić i molite ih da prestanu, da ćete vratiti sve životinje. Kada deca završe ples bacite čaroliju za „odčaravanje“ životinja.

Vratite se u ulogu vaspitača. Pozovite decu da još jednom odigraju „Čaroban ples životinja“, a zatim ih pozovite da sednu, zatvore oči i povedite ih kroz šumu punu životinja (tehnika vođena fantazija)

Na kraju kažite: „Kada otvorite oči bićemo opet u svojoj sobi u vrtiću.“

  • Ova dramska igra može biti motivacija za različite tematske oblasti (godišnja doba, šumske životinje, prijateljstvo, ekologija…) Možete dodati elemente koji će vam biti od pomoći da naglasite i razradite željenu temu.