Drugo, dopunjeno i prošireno izdanje

 

U knjizi Više od igre, autor Dušica Bojović podelila je sa nama svoje ogromno iskustvo, ali i ljubav prema priči i igranju. Nizom radionica, koristeći dramski metod, ona pokazuje kako se veoma složene saznajne i vrednosne poruke mogu na pristupačan i jednostavan način preneti predškolcima. Dramski metod u ovoj knjizi nije u funkciji kreiranja predstave, već je prvenstveno tehnika za ostvarenje vaspitno-obrazovnih ciljeva. Otuda, treba ga shvatiti u širem smislu kao jednu sinkretičku formu, koja uključuje, osim čisto dram-skih i druge tipove aktivnosti.

Više od igreSvaka radionica pruža odgovor na unapred postavljene ciljeve. Do cilja se dolazi kroz niz dobro osmišljenih koraka, odnosno, raznolikih aktivnosti koje se smisleno nadovezuju jedna na drugu. Imperativne forme rečenica ne znače da se insistira na doslovnoj primeni predloženih rešenja, niti je drama jedini način za realizaciju programskih sadržaja. Dopuštajući da se na mnogo različitih načina stigne do istog cilja, korisniku ove knjige omogućeno je da razvija sopstvenu kreativnost i kreativnost dece sa kojom radi.
Iako se po svom sadržaju i čitalačkoj publici kojoj je namenjena ova knjiga razlikuje od dosadašnjih izdanja Centra za primenjenu psihologiju, ona se uklapa u napore Centra da se bavi temama koje nisu dovoljno pokrivene postojećom literaturom. Namera je i da se ekskluzivno psihološke teme, kao što je podsticanje i negovanje kreativnosti, promovišu kod šireg kruga čitalaca. Razlog više za objavljivanje ove knjige je što svi izloženi sadržaji i aktivnosti poštuju razvojne i obrazovne potrebe i mogućnosti dece predškolskog uzrasta.