Objavljivanjem treće knjige autora Dušice Bojović, Centar za primenjenu psihologiju nastavlja saradnju sa autorkom i time nastoji da nadoknadi nedostatak literature na našem jeziku namenjene, pre svega, stručnjacima koji se bave predškolskim vaspitanjem.

Tiraž prethodnih dveju knjiga „Više od igre“– dramski metod u radu sa decom i „Moć mašte, moć pokreta“ – vodič kroz dramske tehnike u radu sa decom, rasprodat je u veoma kratkom roku i u toku je rad na objavljivanju proširenih i dopunjenih izdanja.
Knjiga „Uhvati ritam afričke priče“, obradjuje važne životne teme kroz poruke afričkih narodnih priča, upoznaje decu sa različitim kulturama i stavljajući ih u fokus dogadjanja, na veoma podsticajan način razvija dečju maštu i kreativnost u komunkaciji.
Poslednjih godina su radjene studije o efektima predškolskog obrazovanja, a rezultati potvrdjuju da su ulaganja u ovoj fazi obrazivanja i vaspitanja najrentabilnija. Roditelji, vaspitači, psiholozi primećuju da je radikalno umanjena uloga govora na svim nivoima obrazovanja. Pod uticajem novih tehnologija, rečnik kod dece postaje sve siromašniji, rečenice kraće, komunikacija je siromašnija, a posledice takvog stanja mogu da budu dalekosežne.

Ova knjiga je pokušaj kreativnog odgovora na neželjene efekte aktuelnog načina komuniciranja.
format B5, obim 315 strana

Uhvati ritam afričke priče