Na poziv Udruženja-društva zaposlenika predškolskih ustanova u F BiH 23. i 24 –og

marta održala sam predavanje i radionicu na njihovom Seminaru koji se održavao u Sarajevu. Seminaru je prisustvovalo preko 150 zaposlenih u predškolskim ustanovama iz svih kantona.

Teme seminara su bile veoma aktuelne:

  • Aktuelno stanje u oblasti institucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja- kantoni, Federacija i B i H;- predavač: Ismeta Brajlović, savjetnica za predškolski odgoj
  • Integrisano planiranje u današnjoj praksi, u predškolskom odgoju i obrazovanju“; predavač: doc. dr Zora Marendić
  • Primjeri pozitivne odgojno- obrazovne prakse

„Dječiji portfolio u vrtiću“; odgajateljice: Nermina Fočak i Edina Gafić, prof.predškolskog odgoja; JU „Djeca Sarajeva“

  • Stručno usavršavanje u predškolskom odgoju i obrazovanju- razvoj profesionalnih zajednica: mr Radmila Rangelov

Moje predavanje i radionica bilo je o dramkom metodu u predškolskom obrazovanju. Učesnici su se izuzetno angažovali u interaktivnoj radionici.

Iz Sarajeva nosim veoma lepe utiske sigurna da će u budućnosti biti još prilika da dramski metod prikažem i da se započeta prijateljstva nastave.