Vrtić “Crvenkapa“, Kragujevac

Srednja vaspitna grupa vrtića „Crvenkapa“ i vrtića „Bambi“

Vaspitači:

Marija Šćepanović i Emina Živojinović

Odgovor na dečje interesovanje o Deda Mrazu

Akciona priča „Brada Deda Mraza“

Provokacija: KLjUČNA REČ

KLjUČNA REČVođeni dečjim interesovanjem za Deda Mraza i predstojeće praznike, deca se upoznaju sa akcionom pričom „Brada Deda Mraza“. Priča se prilagođava uzrastu, i deca se upoznaju sa ključnim rečima.

Deda Mraz– deca prave srećan izraz lica, trljaju se po stomaku i izgovaraju „ho, ho, ho“

Severni pol– zagrle sebe, praveći tužan izraz lica i izgovaraju „brrrrr“

Sanke– rukom oponašaju let sanki preko brega i izgovaraju „fijuuu“

Prodavnica igračaka– pljeskaju rukama, udaraju nogama o pod i govore „bum, tras, bong“

Vaspitač, krećući se među decom, pripoveda:

„I ove godine, u goste će nam doći, jedan deka, sa divnom belom bradom i crvenom kapom, a zove se Deda Mraz______. On putuje svojim sankama ______sa Severnog pola_______. Tamo je mnogo hladno. Na Severnom polu_______postoji jedna prodavnica igračaka_________u kojoj vilenjaci vredno rade i prave poklone za decu.

Zato draga dečice imam jedan predlog za vas. Hajde da mi pozovemo Deda Mraza______  da što pre dođe do nas! On sve vidi i čuje.

Deda Mraze_______, ti, što svojim sankama_______, putuješ sa Severnog pola________, dođi nam brzo i donesi poklone iz prodavnice igračaka_________!

Tokom pripovedanja priče, primećujemo, da je deci uzrasta od četiri godine, lakše da svi zajedno učestvuju u izvođenju ključnih reči, nego da se dele u grupe. Dečak M.M. daje predlog da uvedemo ključnu reč Led i da se tada svi zamrznu, a da na reč Žurka, svi počnu da igraju. Deca to sa oduševljenjem prihvataju, a vaspitač nove ključne reči ubacuje u kontekst priče. Dečak P.V., sa težom adaptacijom, predlaže, da ključna reč bude Jelka, kada deca igraju, a ne žurka.

To je podsticaj vaspitačima da se pored aktivnog pripovedanja priče, uključe i u igru kao ravnopravni partneri sa decom. Vaspitači su u ulozi Ledene vile i Sunca. Kada se deca zamrznu, Ledena vila šeta među njima, posmatra ih i zlobno se smeje. Kada se pojavi Sunce, deca se odlede i počinju da igraju. Deca naročito uživaju, kada oponašaju let sanki, a vaspitač u rukama drži zamišljeni daljinski upravljač i ubrzava i usporava njihove pokrete.

U toku pripovedanja priče, primećeno je i da je deci teško da usvoje pojam i zauzmu svoj lični prostor i da se stalno vraćaju u formaciju kruga. To je povratna informacija praktičarima, da je potrebno raditi na usvajanju pojma ličnog prostora i izaći iz ustaljenih formi okupljanja dece.

Priča je realizovana i u saradnji sa starijom grupom čime je ostvarena interakcija među decom različitog uzrasta kao i sa drugom srednjom grupom-vršnjačko učenje.

Ključne reči iz priče, deca ponavljaju i za vreme obroka u neobaveznom ćaskanju.

Zaključujemo, da neke od ključnih reči, koje smo usvojili, možemo koristiti i kao rituale u svakodnevnim rutinama i u građenju odnosa prema pravilima.

Na ovom uzrastu je jako važan način na koji deca grade odnos prema pravilima, da im se ona ne nameću, već da ih prihvate kroz igru, kao poželjan način ponašanja. KLjUČNA REČ