Akciona priča iz knjige „KAŽI I POKAŽI KAKO SE OSEĆAŠ – dramski vodič kroz dečje emocije“

Patuljko Šarenko

Predlozi:

Patuljak Šarenko: Boje moje

Kameleon Giga: Sve mi boje lepo stoje

Bio jednom jedan mali patuljak, koji je živeo u zemlji patuljaka Patuljodođiji. Patuljak se zvao Šarenko i imao je veliki problem zbog jedne tačke u Zakonu njegove zemlje.

Zakon koji je donela kraljica Patuljčica i njeni savetnici glasio je:

„Strogo se naređuje da odeća koju nose patuljci u zemlji Patuljodođiji mora da bude jednobojna. Svaki patuljak treba da obuče odelo boje svoga osećanja toga dana.ˮ

Šarenko je bio zbunjen. On ništa nije znao o osećanjima. Nije znao ni kako se zovu. Zato se njegovo odelo uvek šarenelo.

Mama i tata patuljka Šarenka su bili zabrinuti. Razmišljali su kako da pomognu svom sinu. Odlučili su da se obrate vili Mudrici, najmudrijoj vili u Patuljodođiji.

Vila je dugo razmišljala i onda se setila.

„Molim za dozvolu da u našu zemlju dovedem biće iz druge zemlje. U toj zemlji žive ljudi i veoma interesantne životinje. Naš budući gost se zove kameleon Giga i veliki je stručnjak za boje i osećanjaˮ, rekla je.

Kameleon Giga je prihvatio ljubazan poziv i brzo se sprijateljio sa patuljkom Šarenkom.

„Nemoj da brineš, ja menjam boje kad god poželim i mogu time da upravljam. Čim promenim osećanje, promenim i boju. Naučiću teˮ, rekao je Giga.

„Hvala ti, ja zaista ne znam kako da nosim boje koje se slažu sa mojim osećanjima.ˮ

Giga je započeo čas. Prvo je objasnio da postoje razna osećanja. Nekada smo tužni, nekada srećni, ponekad smo ljuti, a Giga se često i uplaši.

„Pogledaj, sada sam srećan, jer imam novog prijatelja, tebe, i postaću žutˮ, Giga je požuteo. „Nije teško, potrebno je samo dobro da razmisliš kada si srećan i boja će doći samaˮ, dodao je.

Šarenko je zatvorio oči, pogledao u sebe, razmislio i rekao:

„Srećan sam kada se igram sa drugim patuljcima. Srećan sam kada me mama poljubi. Srećan sam kada mi je rođendan. Srećan sam kada moja sestra dobije peticu u školiˮ, nabrajao je.

Odjednom, od tolike sreće Šarenko je požuteo. Bio je žući od limuna.

Požuteli su i mama patuljčica i tata patuljak. Bili su srećni i ponosni na svog pametnog sina.

„Odlično, a sada dobro razmisli kada i zašto si tužanˮ, dao je novi zadatak kameleon Giga.

Patuljak Šarenko je čvrsto zatvorio oči, zamislio se i rekao:

„Čini me tužnim kada moram da jedem brokoli, kada ne mogu napolje, jednom je moj drug patuljak Sima pao sa bicikla i slomio ruku i tada sam bio mnogo tužanˮ, rekao je Šarenko.

Čudo se desilo. Šarenko je od tolike tuge poplaveo. Bio je plavlji od

mora.

„Šarenko, ja se ponekad baš uplašim, tada mi srce brzo kuca i pomalo se tresemˮ, rekao je Giga. „Da li se i ti nečega plašiš?ˮ

„Naravno, plašim se mraka, plašim se kada čujem čudne zvuke, plašim se kada grmi, jednom sam se izgubio i mnogo sam se uplašio, a kada sam uplašen, odmah kažem mami.ˮ

Šarenkovo odelo je potamnelo, bilo je crno kao noć bez Meseca i zvezda.

„Setio sam se kada se najlepše osećam, kada sam skroz opuštenˮ, glasno je uzviknuo Šarenko da otera strah i dodao: „Opušten sam kada

sam na plaži, kada slušam divnu muziku, kada ležim u krevetu i brojim zvezde.ˮ

Šarenkova odeća je pozelenela, bila je zelenija od najzelenije trave, zelenija čak i od Gige kameleona.

„Sada jedno teže pitanje. Razmisli kada si ljut. Sasvim je ok da budeš ponekad ljut, samo tada ne smeš nikoga da povredišˮ, posavetovao je Giga Šarenka.

Šarenko je odgovorio kao iz topa.

„Ljut sam kada mi neko polomi igračku, kada mi mama zabrani da gledam crtani, kada me sestra zadirkuje, kada neće da mi kupe slatkišeˮ, što je više nabrajao, Šarenko je postajao sve crveniji i crveniji, činilo se da mu para izlazi na uši.

„Hej, smiri seˮ, uzviknuo je kameleon Giga. „Hajde misli o nečem lepom, na primer kada se osećaš pun ljubavi, kao da imaš krila i možeš da poletišˮ, upitao je.

„Ljubav ispuni moje telo kada me mama i tata zagrle, kada mi se kuca obraduje i veselo maše repom, kada me vaspitačica pohvali i pomiluje po glavi, tada se baš dobro osećamˮ, rekao je Šarenko.

„Ljubav je specijalno osećanjeˮ, nasmejao se Giga, „zato ti odluči kojom specijalnom, omiljenom bojom ćeš je obojiti.ˮ

Gigin posao u zemlji Patuljodođiji je bio uspešno završen.

„Mnogo hvala, dragi prijatelju, srećan putˮ, pomalo je bio tužan, a pomalo srećan patuljak Šarenko.

„Srećan sam što sam ti pomogao, za to služe prijatelji. Ako ti ponovo zatrebam, pozovi meˮ, mahnuo je na rastanku kameleon Giga i vratio se u zemlju ljudi da se druži sa bojama, decom i njihovim osećanjima.

Po završetku priče porazgovarajte sa decom o osećanjima. Svi imamo u sebi osećanja, neka su češća, a neka ređa, neka su snažnija, neka su blaža.

Podelite deci papire i dajte im priliku da izaberu tri najčešća osećanja iz priče u odnosu na sebe, neka nacrtaju patuljka i oboje ga u osećanje.

Interesantno je pogledati kombinaciju osećanja koje će svako dete odabrati.

 

Improvizovane slike: Osećanja u akciji

Najčešća osećanja koja se pojavljuju preuzimaju vlast u sobi. Kada podignete boju, sva deca koja imaju izabrano osećanje, neka se kreću po sobi i dočaravaju ga.