Pred vama je vodič kroz dramske tehnike, prilagođene i bogato ilustrovane primerima, koje se mogu koristiti u radu sa decom predškolskog uzrasta. Autorka sa razlogom je ovaj vodič nazvala Moć mašte, moć pokreta. U knjizi je pokazala kako potencijali dramskog metoda mogu u istoj meri da se iskoriste kao strategija za sticanje znanja i za razvoj dečje kreativnosti.
Na našem jeziku gotovo da nema ozbiljnijih pokušaja bavljenja ovom temom, pa je praksa u vrtićima uglavnom prepuštena intuiciji i ličnim afinitetima vaspitača.
Da zaista postoji potreba za ovakvom vrstom stručne literature najbolje pokazuje i prethodna knjiga Više od igre, iste autorke, koja je naišla na izuzetan prijem kod stručne javnosti, ali i kod šire čitalačke publike. Dokaz za to je prodati tiraž u veoma kratkom periodu.
U tom smislu, vodič Moć mašte, moć pokreta predstavlja logičan nastavak i dopunjuje prethodnu knjigu novim i originalnim sadržajima.
Autorka fokusira našu pažnju na jednu ne tako novu, ali relativno neistraženu moć dramskog metoda, odnosno dramskih tehnika. Do sada, su se dramske tehnike koristile isključivo u funkciji kreativnog izražavanja, a sada vidimo da ih je moguće i sistemski primeniti u svakodnevnom radu sa decom.
Sve ovo ukazuje da su potrebna istraživanja koja bi pokazala koliko dugo se pamte i koliko su kvalitetna znanja stečena na ovaj način.