Saznali na seminaru VIŠE OD IGRE, primenili u praksi
Vrtić: MOJ SVIJET, Budva
Vaspitačica: MAJDA KARAJICA
DRAMSKI PRISTUP PRIČI ZA DECU „ZLATOKOSA I TRI MEDVEDA“
Opis: Deca su bila aktivni učesnici naracije priče pomoću dramske tehnike: Whoosh!
Dramski momenti – dramatička i vremenska struktura priče, posebno emocije predstavljene su pomoću dramskih tehnika: Zamrznute scene i Glasne misli
Dijalog i analiza postupaka, odluka i posledica osvetljena je pomoću dramskih tehnika: Vruća stolica i Gde stojiš
Neka od pitanja koja su deca postavila Zlatokosoj:
Da li hoće da bude medu drugarica?
Da li želi da se druži sa njim?
Neka od pitanja koja su deca postavila malom medvedu:
Da li je tužan?
Da li je gladan?
Da li će neko da mu popravi stolicu?
Deca su pokazala empatiju i želela su da ubede Zlatokosu da se sa medom sprijatelji da se izvini i popravi štetu i da postanu drugari.