SEMAFOR

Opis igre:

 

Ovo je veoma dinamična i zabavna igra koju deca veoma vole. Odlična je aktivnost za razvoj koordinacije, slušalačkih sposobnosti, praćenje direkcija. Naravno, igra deci pomaže da na aktivan, dramski način usvoje pravila ponašanja u saobraćaju.

Pokažite deci krugove obojene u boje na semaforu: crveni, žuti i zeleni. Porazgovarajte šta svaka boja znači za učesnike u saobraćaju, kada se upali na semaforu.

Neka deca izaberu koje će prevozno sredstvo biti i na koji način će se kretati: bicikl, auto, kočije, kamion, motorcikl…Neka deca počnu da se kreću po sobi. Vaspitač može u tišini podizati određeni krug ili može uzvikivati ime boje.

Deca rade sledeće:

Zeleno: Kreću se u prostoru poput izabranog prevoznog sredstva

Žuto: Kreću se usporeno

Crveno: Stanu mirno ili legnu na zemlju

Vaspitač podiže obojene krugove bez reda.

 

PRONAĐI PARA

 

Opis igre:

 

Ovo je odlična igra za razvoj slušalačkih sposobnosti.  Svakome detetu dajte sliku određene životinje. Ukoliko na primer obrađujete određenu vrstu životinjea (šumske, domaće…), možete deci dati slike tih životinja. Ako želite samo da se igrate onda deci podelite slike životinja nevezano za vrstu kojoj pripadaju: lav, mačka, kokoška, hijena, pčela… Važno je da od svake životinje imate najmanje dve iste slike. (mogu biti i tri-četiri)

Kada deca dobiju slike, počinju da se kreću po sobi, oglašavajući se poput životinje sa svoje slike. Ne smeju nikome reći koja su životinja.

Cilj igre je da deca, samo prateći zvukove koje druga deca proizvode, naprave skupove istih životinja.