odlomak iz knjige VIŠE OD IGRE

Uvodne aktivnosti:

  • Razgovarajte sa decom zašto je slušanje, praćenje dogovorenih direkcija važno.
  • Kažite sledeću pesmicu:

Ustanem i mrdam se (ili skočim, okrenem se, mrdam ruku…)

pomerajte telo

Stanem mirno kada čujem udarac jedan.

udarite u bubanj ili daire

Dva udarca znak su da odmah na pod sedam.

udarite dva puta

Na ovaj način upoznaćete decu sa pravilima koja će slediti tokom priče.

  • Zamolite decu da budu glumci i da zajednički ispričate priču. Ona će akcijom pratiti Milana, njegova osećanja i postupke. Pričajte polako i deci dajte dovoljno vremena da akcijom prate dogadjaje. Motivišite ih i usmeravajte. Na primer: „Hajde, razgledajte šešir, opipajte ga, da li je mek…“
  • Na početku, neka deca sede u krugu

ČAROBAN ŠEŠIR

Akciona priča

Toga dana Milan se sam vraćao iz vrtića kući. Bio je predškolac, veoma ozbiljan i odgovoran. Čak je ponekad i u prodavnicu išao sam. Dan je bio vetrovit.

Neka deca dočaraju duvanje vetra i kretanje ljudi

Odjednom, Milan je ugledao veoma čudan i neobičan šešir kako leprša niz ulicu. Šešir je bio crven sa zelenim i žutim perima. Svetlucao je i Milanu se učinilo da je obavijen tajanstvenom izmaglicom. On nije znao da je to čaroban šešir, samo se divio njegovoj lepoti. Milan se dao u poteru za šeširom. Šešir je poleteo visoko. Milan je pokušao da ga dohvati poskakujući. Taman je pomislio da je uspeo, kada mu je šešir pobegao još više. Zatim je šešir skoro dotakao zemlju. Milan se sagnuo da ga uhvati, ali šešir je opet naglo poleteo. Kao da igra neku čudnu igru. Koliko god se Milan trudio, trčao najbže što je mogao, skakao u vis najviše što je mogao, šešir je nekako uvek uspevao da mu za dlaku pobegne.

Na kraju, Milan se umorio. Ostao je potpuno bez daha i seo je na klupu da posmatra kako će šešir odleteti.

Ali šešir nije odleteo. Zakovitlao se u vazduhu, napravio dva okreta i polako sleteo baš u krilo Milanu.

Milan je pogledao levo-desno da li je neko izgubio šešir, ali nikoga nije bilo u blizini. Pažljivo i oprezno uzeo je šešir i opipao ga. Šešir je bio mekan i pera su zagolicala Milana po nosu. „Apćiha!“ Milan je kinuo i protrljao nos. Na vrhu šešira bila je zakačena poruka. Milan je znao da čita. Na poruci je pisalo: „Upozorenje! Nemoj da me nosiš!“

Ovde zaustavite priču. Zamrznite scenu. Zapitajte decu: „Šta Milan treba da uradi?“ Da li da stavi šešir na glavu? Šta mislite da će Milan uraditi’“

Postavite stazu savesti.

Nastavite priču.

Milan je odlučio da proba šešir uprkos upozorenju. Ustao je. Podigao je šešir visoko iznad glave. Duboko je udahnuo. Srce mu je ubrzano kucalo. Ruke su mu se pomalo tresle. Polako, veoma polako stavio je šešir na glavu. Kada je to uradio, mišići su počeli da mu se grče, kolena da se savijaju, lice mu se iskrivilo u čudnu grimasu i Milan se pretvorio u (ovo je momenat kada deca timski treba da odluče u koju će se životinju Milan pretvoriti) mačku. Počeo je da se igra sa klupkom vune. (ili neki drugi objekat u zavisnosti od prethodnog dogovora)

Kada je Milan shvatio šta se desilo, zgrabio je šešir šapama i pokušao da ga skine sa glave. Ali šešir se nije dao tako lako skinuti. Milan je vukao i vukao, čak je zario kandže u obod šešira i na kraju šešir je spao sa glave. Milan se momentalno opet pretvorio u dečaka. Čvrsto je stajao na dve noge.

„Jupi!“, povikao je Milan,“ kakav božanstveni šešir. Šta li će se desiti ako ga ponovo stavim na glavu!“ Pitam se da li ću se ponovo pretvoriti u mačku,“ razmišljao je Milan. „Jedino se plašim da neću moći da ga skinem sa glavi pa ću do kraja života biti mačka.“

Zaustavite priču. Zamrznite scenu. Zatim upitajte decu: „Šta Milan treba da uradi? Da li opet da stavi šešir na glavu?“ Zatim upitajte: „Šta mislite da će Milan uraditi?“

Postavite stazu savesti.

Nastavite priču.

Milan je odlučio da isproba svoju sreću. Odlučno je stavio šešir na glavu. Sve se ponovilo. Mišiću su mu se zgrčili, kolena su zaklecala, lice mu se iskrivilo u čudnu grimasu i Milan se ovoga puta pretvorio u majmuna (ovo je momenat kada deca timski treba da odluče u koju će se životinju Milan pretvoriti) koji jede bananu. (ili neki drugi objekat ili akciju u zavisnosti od prethodnog dogovora) Ovoga puta Milan je morao da se zaista potrudi junački kako bi skinuo šešir sa glave. Vukao je svom snagom sve dok šešir nije spao.

Kada je Milan osetio da je siguran, nasmejao se i rekao: „Uopšte se nisam uplašio. Evo, samo da vidite, ponovo ću staviti šešir na glavu. Pitam se u šta ću se sada pretvoriti.“

Milan je odlučno stavio šešir na glavu. Znate šta je dalje bilo. Mišići su mu se zgrčili, kolena zaklecala, lice mu se iskrivilo u čudnu grimasu i Milan se pretvorio u (ovo je momenat kada deca timski treba da odluče u koju će se životinju Milan pretvoriti) pticu koja pravi svoje gnezdo (ili neki drugi objekat ili akciju u zavisnosti od prethodnog dogovora)

Ovoga puta, kada je Milan pokušao da skine šešir sa glave, nije išlo tako lako. Vukao je i vukao, skoro da je potpuno ostao bez snage. U poslednjem momentu „Hop!“ šešir je popustio i skliznuo sa glave.

Milan se uplašio. Pomislio je da je bolje da više ne stavlja šešir na glavu. Možda sledeći put neće moći da ga skine. Zapitao se: „Šta da radim sa ovim šeširom?“

Zaustavite priču. Nakratko zamrznite scenu. Neka deca iznesu svoje ideje. (ovde ih opet navodite da rade timski i da se dogovore)

Nastavite priču.

Milan je odneo šešir kući. Pažljivo ga je zavio u papir. Zatim ga je sakrio u najtamnijem kutku svoje sobe, na mestu samo njemu poznatom. To je tako dobro uradio da se sledećeg dana ni on nije sećao gde je sakrio šešir.

Neka deca pažljivo i tiho zamotaju šešir u papir, dogovore se o najskrivenijem mestu u sobi gde će sakriti šešir, vrate se na mesto da prodiskutuju o svom radu…i zaborave gde je šešir sakriven.

Sledeći koraci:

  • Ispričajte priču više puta, svaki put menjajući detalje, sledeći dogovor koji su deca zajednički napravila.
  • U čemu se priče razlikuju, a šta im je zajedničko?
  • Postavite Milana na vruću stolicu.
  • Napravite Milanov karakter na zidu
  • Završite aktivnost sledećim stihom:

Drama je gotova

Zavesa se spustila,

Bilo je zanimljivo režirati i glumiti

Glumci, duboki naklon publici.

Molim vas, draga deco,

polako se u krug vratite,

sedite na pod i odmorite.