odlična igra za razvoj koncentracije

Vaspitač započinje igru određenom akcijom, na primer: Trlja dlanove.

Deca ne reaguju.

Vaspitač uzvikuje :„PROMENA“ i kreće sa sledećom akcijom, na primer: Skakuće.

Deca rade prethodnu-prvu akciju: Trljaju dlanove.

Vaspitač uzvikuje: „PROMENA“ i kreće sa sledećom akcijom, na primer: Tapše

Deca rade prethodnu akciju: Skakuću.

Vaspitač uzvikuje: „PROMENA“ i kreće sa izvođenjem sledeće akcije, na primer: Zeva

Deca rade prethodnu akciju: Skakuću

 

Krenite od fizičkih akcija, a onda možete preći na akcije koje su zahtevnije za izvođenje.

Kada deca usvoje pravila igre, mogu da se isprobaju u ulozi „Naredbodavca“