DICE projekat je međunarodni EU projekat koji se bazira na zadacima i ciljevima Lisabonske strategije unapređivanja ključnih kompetencija u obrazovanju s posebnim usmerenjem na oblast drame, njen značaj i ulogu u obrazovnom sistemu kako u nastavi tako i u vannastavnim aktivnostima. DICE projekat je realizovan uz podršku Evropske komisije kroz program Obrazovanje i obuka i Obrazovanje i kultura/Učenje za ceo život.

DICE projekat u SRBIJI

DICE projekat u Srbiji realizuje tim Centra za dramu u edukaciji i umetnosi CEDEUM

Poruka Patrice Baldwin,

predsednice Međunarodne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA,

povodom 27. novembra Međunarodnog dana dramskog vaspitanja i obrazovanja

Ujedinjeni zajedničkom strašću, verovanjem i delovanjem

Deci i mladima celoga sveta treba omogućiti da iskuse radost i mogućnost aktivnog zamišljanja drugačijeg sveta i sopstvenih života. U dramskom i pozorišnom radu to možemo ostvariti na siguran i umetnički način istražujući nove ideje, stvarajući vizije sveta kakav bi mogao da bude, oblikujući i same sebe na nov način. Kad stupamo u zajednički zamišljeni svet unosimo u njega i naše stvarne misli i osećanja i to iskustvo nas može promeniti. Dramska i pozorišna aktivnost nude jedinstven prostorno vremenski okvir, istovremeno društven i misaon, u kome je moguće zajednički, pozitivno i skladno stvarati, komunicirati i oblikovati smisao. Međunarodna asocijacija za dramu/pozorište i obrazovanje (skraćeno IDEA) ima članove i one koji daju podršku njenim aktivnostima u mnogim zemljama širom sveta. Oni deluju u mnogim i različitim kulturama i kontekstima: u školama i ostalim vaspitno-obrazovnim ustanovama, u pozorištima ili vanškolskim sredinama. Neki rade u zemljama gde je dramsko vaspitanje sastavni deo školskih programa, a neki opet u zemljama u kojima ne samo dramsko vaspitanje nego i pohađanje škole nije zagarantovano. Neke se zemlje, dakle, mogu pohvaliti gozbom dramskog vaspitanja, dok druge pate od gladi za njim. Neverovatna raznolikost koju nalazimo među članicama IDEA-e istovremeno očarava i poziva na smernost. Međunarodni dan dramskog vaspitanja i obrazovanja slavi se 27. novembra. Svima vama, članicama IDEA-e, širom sveta, prepušteno je da smislite kako ćete obeležiti taj dan. Možda ćete napraviti ili izvesti predstavu; ili ćete zastupati dramsku umetnost i vaspitanje pred onima koji odlučuju o umetnosti i obrazovanju; možda ćete pridobiti novu podršku za vaš rad ili ćete nekoj novoj publici govoriti o važnosti dramskog i pozorišnog rada u obrazovanju. Možda ćete usmeno ili internetom obavestiti druge o Međunarodnom danu dramskog vaspitanja i obrazovanja i upoznati ih sa važnošću i značajem ove oblasti. Što god učinili kako bi podržali, promovisali i proslavili Međunarodni dan dramskog vaspitanja i obrazovanja, budite sigurni da ćete tim činom biti u duhu sjedinjeni sa svima onima širom sveta koji dele vaše verovanje i strast i koji zajedno s vama nastoje da dramsko i pozorišno stvaralaštvo i obrazovanje postanu pravo i stvarnost za svu decu i mlade ljude u svetu.

Obeležili smo zajedno 27. novembar

Međunarodni dan dramskog vaspitanja i obrazovanja

Ustanove kulture “Parobrod”