Seminar – PRIČA U IGRI, IGRA U PRIČI

2023-02-12T15:48:22+01:00

U Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije 2022/2024 pod kataloškim brojem 863 je seminar PRIČA U IGRI, IGRA U PRIČI – dramsko-pripovedačke provokacije u projektnom planiranju http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=863&action=page%2Fcatalog%2Fview   Autor: Dušica [...]

Seminar – PRIČA U IGRI, IGRA U PRIČI2023-02-12T15:48:22+01:00
Go to Top