Deo iz radionice

 

Ova radionica se fokusira na tri Ezopove basne: „Cvrčak i mrav”, „Kornjača i zec” i Lav i miš”. Deca će biti uključena u aktivnosti u kojima se upoznaju sa određenim ljudskim osobinama i moralnim vrednostima, izborima i posledicama. Deca će prepričavati, memorisati, dramatizovati radnju basni i na taj način uočiti osobine i vrednosti koje se u basni obrađuju. Porediće događaje i situacije koje se u basni opisuju sa događajima iz njihovog svakodnevnog života. Pojam morala, pozitivnih izbora, postaće deo njihovog sopstvenog iskustva.

 

SADRŽAJ RADIONICE:

  • decu upoznati sa konceptom i obrascem basne
  • prezentovati pojmove: naravoučenije, izreka
  • motivisati ih da uočavaju razlike i sličnosti između ponuđenih basni
  • identifikovati razliku izmeću bajki, basni i priča
  • uvideti da svi mi pravimo određene izbore
  • uspostaviti vezu između izbora i posledica – uzročno posledične veze
  • identifikovati određene ljudske osobine i vrednosti, imenovati ih i vršiti poređenja i klasifikaciju na dobre i loše

 

Tok aktivnosti– basna „Lav i miš“

Ispričajte basnu i sa decom razgovarajte o njihovom viđenju likova u basni. Sada deca već poseduju određeno iskustvo o obrascu basne.

Prodiskutujte o značenju poslovica: „Dobro se dobrim vraća“i „Čini dobro i dobru se nadaj“.

Definišite kakve su odluke napravili akteri i koje su bile posledice tih odluka?

Objasnite i razgovarajte šta znači SAŽALJENJE i SAOSEĆANJE na primerima iz svakodnevnog dečjeg života.

Odigrajte igru uloga na temu basne „Lav i miš”.

Održite sastanak na temu „Dobro delo”. Sazivate sastanak komisije koja treba da proceni i nagradi dobra dela koja su učinili neki ljudi.Vaspitač u ulozi predsednika komisije.

Neka deca ispričaju basnu na osnovu ilustracija.

Napravite sa decom maske ili lutke.

Motivišite decu da pantomimom dočaraju određene delove basne.

Postavite stazu savesti za lava i miša u ključnim dramskim momentima basne.

Dramatizujte basnu.

Idite na zamišljeno putovanje u Grčku u doba Ezopa. Sa decom potražite na karti Grčku, opišite im kako su se nekada oblačili Grci, kreirajte kostime.

Stavite istovremeno lava i miša na vruću stolicu.

U centru muzike slušajte„Karneval životinja“ Sen-Sansa– 1. stav „Kraljevski marš“. Neka deca igrom oponašaju lava. (kreativni pokreti).

Odigrajte muzičko – pokretnu igru na temu pesme „Miš je dobio grip“.

                                                                                                                                                                                       LAV I MIŠ

Po motivima Ezopove basne

akciona dramatizacija u kojoj učestvuju sva deca

Scena: Džungla

Broj učesnika: Neograničen.

 

 

Lutka pričalica: Jednoga dana, mali, sivi miš se šetao džunglom, pevajući i igrajući.

 

(Deca pevuše određenu ariju, igraju sitnim koracima, sa rukama podignutim iznad glave)

 

Lutka: Na putu je naišao na prepreku. Stao je. Zapitao se, šta li to može biti?

 

(Deca oponašaju začućenost, vrteći glavom levo – desno)

 

Lutka: Nije mogao da prokljuvi, šta je to, pa se tiho približio… na prstićima, i uspeo gore.

 

(Deca oponašaju prikradanje na prstima i penjanje)

 

Lutka: Zatim je miš skočio dole, okrenuo se oko sebe i našao lice u lice sa …

 

Deca: LAVOM

 

(Deca skaču, okreću se oko sebe i ciče uplašeno)

 

Lutka: Lav je riknuo…

 

(Deca riču, upotrebljavajući pokrete mahanja kandžama, trude se da izgledaju što strašnije)

 

Lutka: Lav je rekao…

 

Deca: Poješću te!

 

Lutka: Miš je cijuknuo!

 

Deca: Nemoj, ciju, ciju, cijuuuu!

 

Lutka; Lav je zapitao.

 

Deca: A zašto?

 

Lutka: Miš se zamislio (deca zamišljena) pa je odgovorio:

 

Jedno dete-miš: Lave, ako mi sada poštediš život, postaću ti prijatelj. Jednoga dana možda ću ti biti od koristi. Čak ti mogu i život spasiti. Ko zna!

 

Lutka: Lav se grohotom nasmejao.

 

Dete lav: Ha ha ha, ma beži odavde!

 

(deca se smeju i drže se za stomak)

 

Lutka: Miš je otišao srećan, pevajući i igrajući.

 

(Deca igraju i pevaju)

 

Lutka: Godine su prošle. Lav je zaboravio miša, ali miš nije zaboravio svoje obećanje dato lavu, jer čovek, odnosno miš, se drži za reč, a bik za rogove. Jednoga dana miš se šetao istom stazom, igrajući i pevajući.

 

(Deca igraju i pevuše)

 

Lutka: Opet je naišao na nešto u travi, prvo se popeo, a zatim skočio dole.

 

(pokreti – penjanje, skakanje)

 

Lutka: Kada se okrenuo, našao se oči u oči sa onim istim lavom.

 

(Deca – slede se od straha)

 

Lutka: Ali, ovaj put, lav nije zarikao, samo je tužno rekao.

 

Lav dete: Vidi mišu, upao sam u mrežu i sada sam zarobljen. Lovci dolaze po mene. Ti beži i spasi se.

 

Lutka: U tom momentu miš je začuo trube lovaca.

 

(Deca stavljaju ruke na usta, oponašajući zvuk trube, tutu-tututu!)

 

Lutka: Sve životinje su se dale u bekstvo.

 

Deca: Bežimo!!! (u mestu udaraju nogama)

 

Lutka: Ali, miš nije pobegao. Setio se svoga obećanja. Mirno je stajao i razmišljao kako da izbavi lava.

 

(Deca oponašaju razmišljanje, ruka na bradi, vrte glavom levo-desno)

 

Lutka : Od miša, stvarno, čovek nema šta da vidi, ali miš ima jako oštre

 

Deca: Zubiće.

 

Lutka: I počeo je da gricka mrežu.

 

Deca: Gric, gric, gric….

 

Lutka: Mreža je počela da se kida…

 

Deca: Krrrrrrrrrrrrrrrc….

 

Lutka: Lovci su bili sve bliže i bliže…

 

(Deca lupaju nogama , trube tu tu ru-tu tuuuu…)

 

Lutka: Životinje su bežale!

 

Deca: Bežimo! (lupaju nogama)

 

Lutka: Miš je nastavio da gricka…

 

Deca : Gric, gric, gric…

 

Lutka: Mreža se cepala…

 

Deca: Krrrrc…..

 

Lutka : I na kraju mreža je pukla!

 

Deca: KVRRRRRRRRRRC….

 

Lutka: Lav je skočio!

 

Deca : Hooooop.!

 

Lutka: Zgrabio je miša i počeo da trči sa njim.

 

Deca: Bežimo!

(trupkaju nogama)

 

Lutka: Pobegli su daleko i nisu više čuli trube lovaca.

 

Deca : Hu!!!…

(sedaju na pod)

 

Lutka: Životinje su stale. Sve se smirilo. Lovci su otišli

 

Deca: Ura!!!…(skaču veselo)

 

Lutka: Ovo je priča o…

 

Deca: Prijateljstvu!

 

Lutka: I…

 

Deca: Ispunjenom obećanju!

 

Lutka: A mi smo još naučili da…

 

Deca: Dobro se dobrim vraća!

 

Lutka: I….

 

Deca: Prijatelji se u nevolji poznaju!

 

iz knjige VIŠE OD IGRE