• Dramski metod

    U centru svake drame je komunikacija. Kao i u svakoj drugoj umetnosti, drama nameće deci međusobnu neprekidnu komunikaciju, što im pomaže da razumeju druge na novi način. Deca koja su učestvovala u kreativnoj drami, imaće manje problema u budućnosti da govore pred drugima i da u svom govoru budu ubedljiva i imaće...

    Dalje

Back to top
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube