Deo iz radionice
Odlomak iz knjige VIŠE OD IGRE

Prvi korak:
Zamišljeno putovanje u indijansko selo. Predlog prevoznog sredstva: kanu. Sa decom napravite indijanske kape i maske, šator koji će deca ukrasiti simbolima, improvizujte indijansku vatru, napravite luk i strelu, naučite da čitate tragove, osluškujte zvuke prislonivši uvo na zemlju, naučite da komunicirate signalima. (Predlog muzike: Indijanski ples, Klavirska čitanka – Jela Kršić)
Sledeći korak:
Objasnite deci da ćete započeti novu temu „voda”. Upitajte decu da vam ispričaju šta ona znaju o vodi. Da bi bilo interesantnije upotrebite „loptu pričalicu” koju deca, sedeći u krugu, dodaju jedno drugom. Dete kod koga je lopta treba da ispriča i podeli sa svojim drugarima svoju najo-miljeniju asocijaciju vezanu za vodu. Neka deca će sigurno pričati o svojim iskustvima poput plivanja ili vožnje čamcem, pecanja, bazena, mora, reke… Motivišite decu da razmisle odakle dolazi voda i kako i za šta koriste vodu u svojoj kući.
Sledeći korak:
Igre pantomime: Neka svako dete izađe i opiše pokretima po jedan primer kada i kako koristi vodu. Druga deca pogađaju.
Sledeći korak:
Tokom pričanja priče decu možemo da podelimo u grupe: ptice, rakovi, orao, golub. Deca predlažu i druge ptice i pantomimom dočaravaju radnju.

 

Priča:
Pre nastanka sveta, voda je bila svuda. Ljudi i životinje nisu postojali. Samo su ptice letele na nebu, a ribe plivale u vodi. Ptice su se umorile jer nisu imale gde da slete i odmore krila. Zato su rešile da održe savetovanje na kome će odlučiti šta je bolje: imati kopno ili vodu. Sazvale su Savet.
Neke ptice su rekle: „Bolje da imamo kopno, tada ćemo imati više hrane i gnezdo za odmor.”
Druge su kazale: „Mi smo da bude samo voda, to nam se više dopada.”
Ptice su ranije izglasale Orla za šefa Saveta. Pošto nisu mogle da se dogovore, orao je imao zadnju, odlučujuću reč, on je trebao da presudi: vo-da ili kopno.
Orao je razmislio i rekao: „Kopno!”, a zatim je upitao: „Ko će otići da pro-nađe zemlju?”
Javio se golub: „Ja ću prvi da pokušam!” i hrabro je poleteo.
Nakon četiri dana, doleteo je natrag i raportirao šefu orlu: „Leteo sam na jug, leteo sam na sever, leteo sam na zapad, leteo sam na istok, ali nisam nigde pronašao kopno.”
Ptice su bile razočarane. Tada je do njih je doplivao rak. Ptice su ga za-molile da im pomogne u potrazi. Rak je pristao. Zaronio je duboko i nije ga bilo četiri dana. Kada je posle četiri dana izronio, u klještima je doneo malo zemlje. Pronašao je zemlju, na dnu mora. Rak je napravio lo-ptu od zemlje i predao je Orlu. Orao je uzeo u kandže zemljanu loptu i odleteo. Rak ga je pratio kroz vodu. Četiri dana kasnije Orao se vratio i obratio Savetu ptica: „Sada imamo kopno. Ostrvo je napravljeno, pratite me!”
Cela kolonija ptica poletela je za Orlom, da vidi novo ostrvo. Mislili su da je to maleno ostrvo, da neće moći svi da stanu na njega. Srećom ostrvce je raslo i postajalo sve veće i veće, a voda se smanjivala. Još puno ostrva se pojavilo i sva su zajedno rasla, spajala se i tako pravili velika kopna na zemlji, okružena morem. Posle su ljudi i druge životinje naselili zemlju.
Sledeći korak:
Igra: Decu podelite u grupe: orlovi, vrapci, slavuji, papagaji, nojevi, ro-de, laste. Neka svako dete oponaša oglašavanje (cvrkut, graktanje) i pokrete (skakutanje, let, sitni, krupni, brzi, spori). Pristupite pravljenju različitih ptica. Lutke ćete upotrebiti u kasnijim aktivnostima.
Sledeći korak:
Igra: Orao i rak
Materijal: markeri za obeležavanje i raspoznavanje, npr: slika, pločica sa imenom, traka u boji za orla i raka, pištaljka, veliki komad hamer pa-pira ili platno-prostirka, obruč. Mašta i dosta prostora, najbolje sala za fizičko.
Uputstvo: Ponovite sadržaj priče
Zatim organizujte diskusiju-improvizovani sastanak: Okupite Savet ptica. Iznesite pred Savet problem koji treba rešiti: kopno ili voda? Razgovarajte kako su ptice izabrale Orla za svoga šefa. Objasnite deci šta su izbori i kako se to radi. Neka deca izaberu nekoga od njih za svoga orla. Deca glasaju podizanjem ruke. Može da se glasa samo za jednu osobu. Svako od dece ima pravo da predloži neko dete. Takođe, treba da obrazloži zašto misli da bi to dete bilo dobar šef. Koje su osobine potrebne da neko bude „glavni”? Kada saberete ko je dobio najviše glasova, onda orao izabere svoga raka.
Opis igre: Obeležite i razdvojte orla od raka, najbolje u centru.Svi ostali su ptice. Diskutujte šta sve ptice rade. (plivaju, lete, prave gnezdo, polažu jaja) Ptice stoje u krugu oko centra dok rak ne obavi svoj posao, a onda treba da slete na ostrvo.
Rak baca u krug prostirku ili obruč koji predstavlja novoformirano ostrvo. Treba da bude tri-četiri prostirke ili papira manje od broja dece.
Ptice koje nisu uspele da slete na ostrvo opet odlaze na ivicu kruga i mašu krilima. Ptice koje su „sletele” po principu jedna ptica-jedno ostrvo, na ostrvu oponašaju: kljucanje, ležanje na jajima, spavanje, cvrkutanje, ne-ku „ptičju” radnju.
Na zvuk pištaljke sve ptice poleću, napuštaju svoja ostrva, a za to vreme orao pokušava da „ukrade” prostirke. Na ponovni zvuk pištaljke, ptice sleću na preostala ostrva. Igra se nastavlja sve dok ima ostrva. Pobednik je ona ptica koja je „sletela” na poslednje ostrvo.

 

Sledeći korak: Lutkarska radionica

 

PTICE – DEČIJI RADOVI

 

 

(klik za veću sliku)

Share